Opera Wrocławska

Biuletyn Informacji Publicznej

Opera Wrocławska jako Zamawiający informuje wszystkich zainteresowanych Wykonawców, iż wdrożyła elektroniczne narzędzie służące do realizacji zamówień publicznych udzielanych w trybach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, jak również zakupów, które z uwagi na kwotę nie podlegają przepisom ww. ustawy. Dostęp do platformy jest dla Wykonawców bezpłatny.

Zamówienia ustawowe:
https://opera-wroclaw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Zamówienia pozaustawowe oraz zapytania w celu oszacowania wartości zamówienia:
https://opera-wroclaw.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

Aktualne ogłoszenia o zamówieniach na usługi z zakresu działalności kulturalnej, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych są natomiast publikowane pod dotychczasowym adresem:
https://www.opera.wroclaw.pl/1/index_o.php?page=1341

Dodatkowe informacje

To jest miejsce na dodatkowe informacje