FORMULARZ   ZWROTU   ZAKUPIONYCH   BILETÓW


Zwrot biletów
Imię i nazwisko posiadacza biletów *


Jeżeli rezerwacja lub zamówienie było założone na inną osobę,
prosimy o podanie imienia oraz nazwiska tej osoby


Tytuł spektaklu *
Data spektaklu *
Ilość biletów *
Łączna kwota zakupu *

 Forma zakupu *


Dane do przelewu
Imię i nazwisko
Numer konta

 Payu
Proszę o zwrot na konto, z którego została dokonana płatność.
Jeżeli to konto jest już nieaktywne bądź zamówienie zostało opłacone z konta innej osoby
prosimy o podanie właściwego nr konta oraz danych tej osobyWymagane załączniki:W przypadku braku paragonu lub potwierdzenia płatności kartą:
oświadczenie o nabyciu biletów - pobierz


Email *

Captcha *


Opera Wrocławska