Opera Wrocławska

SPONSORZY

SPONSOR STRATEGICZNY OPERY WROCŁAWSKIEJ

KGHM - zajmuje się wydobyciem i przetwórstwem cennych surowców naturalnych. Jego sercem jest największe w Europie złoże rudy miedzi zlokalizowane w południowo-zachodniej Polsce. Dzięki bogatemu doświadczeniu, otwartości i stałemu podnoszeniu kompetencji firma zbudowała unikalną kulturę współdziałania i osiągnęła wysoką pozycję na arenie międzynarodowej.

SPONSORZY

PKO Bank Polski to największy bank uniwersalny w tej części Europy. Jest liderem nowoczesnej bankowości, dla którego oprócz zapewnienia najlepszej oferty finansowej polskim rodzinom i firmom, ważne są także wartości i tradycje. Jako instytucja odpowiedzialna społecznie, bank angażuje się w działania i wydarzenia przypominające o polskich osiągnięciach, tożsamości narodowej i dziedzictwie kulturowym.
Bank jest jednym z największych w kraju mecenasów sztuki i promotorów dokonań artystycznych.
Od lat wspiera instytucje kultury, aby mogły rozwijać się w sposób nieskrępowany, zapewniając szerokiej widowni repertuar na najwyższym poziomie.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) to polski bank rozwoju, który wspiera zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Polski. Jego działania wpływają na powstawanie miejsc pracy, budowę mieszkań, rozwój infrastruktury i poprawę jakości powietrza. Bank dba o przyszłe pokolenia - buduje kapitał społeczny, rozwija przedsiębiorczość i zapewnia odpowiedzialne finansowanie. Jest obecny w każdym regionie Polski, a także za granicą - ma swoje przedstawicielstwa w Brukseli, Londynie, Frankfurcie nad Menem i Amsterdamie.
BGK wspiera eksport i ekspansję zagraniczną polskich firm. Jest pomysłodawcą, współzałożycielem i głównym udziałowcem Funduszu Trójmorza, który inwestuje w infrastrukturę transportową, energetyczną i cyfrową w krajach regionu Trójmorza.


PARTNERZY