OPERA WROCŁAWSKA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

OPERA WROCŁAWSKA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH


Opera Wrocławska w zakresie swoich działań od lat prowadzi aktywną współpracę z instytucjami kultury, podmiotami ekonomii społecznej jak i grupami nieformalnymi. Jest instytucją otwartą na działanie w szeroko rozumianej edukacji i współdziałanie w wielu innych dziedzinach społecznych. Inicjatywy te są kierowane zarówno w stronę dzieci, osób dorosłych i seniorów. Cel i zakres działania Opery zgodnie z jej statutem (Roz. 2, par 4, pkt 1) obejmuje między innymi:

 • krzewienie kultury i sztuki muzycznej oraz teatralnej, poprzez organizowanie widowisk operowych, baletowych, teatralnych oraz koncertów;
 • współdziałanie ze społecznym ruchem artystycznym, w szczególności poprzez promocję i pomoc dydaktyczną, materialną oraz dokształcanie uzdolnionej muzycznie młodzieży, sponsorowanie udziału odbiorców kultury różnych grup społecznych w wydarzeniach organizowanych przez operę;
 • współpracę ze związkami i stowarzyszeniami artystów w zakresie i inspirowania polskiej twórczości operowej, baletowej i muzycznej;
 • współpracę ze szkolnictwem artystycznym w zakresie przygotowywania kadr artystycznych dla Opery;
 • organizowanie i sprowadzanie do swojej siedziby innych teatrów, zespołów, wykonawców w celu prezentowania spektakli i imprez godnych upowszechniania.

  Niniejsze działania, dotyczące w szczególności współpracy z podmiotami zewnętrznymi, odnoszą się do takich obszarów jak:

 • rozwój i upowszechnianie twórczości;
 • edukacja kulturalna;
 • rozwój kompetencji społeczno-kulturalnych;
 • aktywizacja i wspieranie inicjatyw społecznych;
 • wymiana doświadczeń i kompetencji;
 • zapewnienie dostępności oferty kulturalnej dla grup z utrudnionym dostępem do kultury;
 • promocja i ochrona dziedzictwa historycznego i kulturowego;
 • współpraca międzynarodowa.

  W zakresie form i narzędzi działania współpraca Opery Wrocławskiej z instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, podmiotami ekonomii społecznej oraz grupami nieformalnymi może być realizowana w trzech formach:

 • partnerstwa
 • udostępniania zasobów
 • zakupu usług

  Jakie działania można prowadzić w przestrzeni Opery Wrocławskiej?
  Nasza Opera dysponuje przestrzeniami, w których mogą być realizowane: spektakle, performansy, wystawy, warsztaty, spotkania i wykłady otwarte, debaty społeczne, koncerty, pokazy filmowe, festiwale i konkursy itp.


 • Jeżeli Twój projekt wpisze się w misję, profil oraz działalność statutową Opery Wrocławskiej jako instytucji kultury. Po ustaleniu warunków współpracy będzie on realizowany na zasadach określonych w porozumieniu pisemnym. Współpraca zobowiązuje obie strony do terminowości, rzetelności, otwartej komunikacji i właściwego przepływu informacji przy wykonywaniu określonych działań.

  Do współpracy zapraszamy zarówno przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, instytucji jak i osoby indywidualne m.in. aktorów, reżyserów, scenografów, artystów plastyków, muzyków, animatorów kultury, edukatorów.

  Przykłady zrealizowanej i trwającej współpracy:
  Zgodnie z przyjętymi standardami i narzę§mi współpracy Opera Wrocławska prowadzi swoje działania w oparciu zarówno o partnerstwa, udostępnianie zasobów jak i zakup usług. Za przykład posłużyć mogą zawarte w ostatnich latach porozumienia, które stały się podstawą do realizacji projektów i działań:

 • Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi
  Porozumienie zawarte w celu krzewienia kultury muzycznej, wymiany doświadczeń, doskonalenia procesu kształcenia młodych artystów oraz wspólnej organizacji przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych.

 • Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  Porozumienie zawarte w celu krzewienia kultury muzycznej, wymiany doświadczeń, doskonalenia procesu kształcenia młodych artystów oraz wspólnej organizacji przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych, w tym m.in. warsztatów wraz z cyklami prób z udziałem młodych artystów, studentów Akademii – wokalistów, instrumentalistów, dyrygentów. W ramach niniejszego porozumienia obecnie trwa współpraca artystów baletu Opery Wrocławskiej ze studentami kompozycji, w celu realizacji spektakli baletowych z nowopowstałą muzyką. Wśród obszarów współpracy znajduje się także wymiana doświadczeń, uczestniczenie studentów w próbach, debaty studenckie jak i inne działania artystyczne.

 • Fundacja Cząstka dla Ciebie
  Wspólne działania w ramach Influencers LIVE Wrocław 2023.

 • Miejskie Centrum Usług Socjalnych
  Cykl warsztatów operowych dla podopiecznych Domów Pomocy Społecznej w sezonie artystycznym 2023/2024.

  Ponadto Opera Wrocławska prowadzi szeroko zakrojoną współpracę ze  stowarzyszeniami, organizacjami i podmiotami,  głównie poprzez kierowanie specjalnych ofert na bilety na nasze wydarzenia, oto przykłady:

 • Polskie Stowarzyszenie Animatorów Kultury „Kulturalny Koneser”- Seniorzy w Akcji

 • Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku ATENA

 • Krakowskie Stowarzyszenie Miłośników Opery „Aria”

 • Teatr Zdrojowy – Centrum Kultury i Promocji w Polanicy

 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa – Koło Seniorów we Wrocławiu

 • Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie

 • Ząbkowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku 

 • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Warszawie

 • Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Ołdrzychowicach Kłodzkich

 • As Tur – Centrum Turystyki Andrzej Studzienny

 • Państwowa Szkoła Muzyczna w Opolu

 • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Prudniku

 • Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie

 • Jaworski Ośrodek Kultury

 • Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

 • Ośrodek Kultury i Sportu w Bierutowie

 • Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich

 • Fundacja Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. Księdza Marcina Lutra we Wrocławiu

 • Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu

 • Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego Powiatu Żarskiego w Żarach

 • Koło Gospodyń Wiejskich w Bralinie

 • Stowarzyszenie Oleśnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku

 • Towarzystwo Miłośników Krosnowic

 • Oddział Zakładowy PPTK Stilon

 • Polski Związek Emerytów i Rencistów w Legnicy

 • Fundacja „Antoni” – klub seniora Nazaret

 • Bielawski Uniwersytet Trzeciego Wieku

 • Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Łąka Prudnicka „Złoty Potok”

 • Towarzystwo Miłośników Gorzanowa

 • Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi „Magnolia”

 • Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Długołęce

 • Stowarzyszenie wspierania kultury w Gminie Strzegom „Akcja”

 • ”Rotary” – Club Lubeck Burktor, Stowarzyszenie „Odra - Niemen”

 • Fundacja „Wolne umysły” we Wrocławiu

 • Fundacja „Promyk” Brzezina

 • Fundacja „Drachma” Bielsko Biała

 • Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Ołdrzychowicach Kłodzkich