Opera Wrocławska

Aktualności

13
grudnia

Praca na stanowisku: specjalista ds. impresariatu

Opera Wrocławska zatrudni na stanowisko - specjalista ds. impresariatu
Wymiar etatu: 1
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • organizowanie imprez artystycznych tj. widowisk, przedstawień, koncertów
  w kraju i za granicą  oraz występów gościnnych zespołów artystycznych
  i pojedynczych artystów w siedzibie opery,
 • przygotowywanie umów, wystąpień, spotkań, konferencji itp.  poświęconych promowaniu opery i artystów.
 • realizacja projektów artystycznych w trybie impresaryjnym i koprodukcyjnym.

 

Wymagania :

 • wykształcenie wyższe -preferowane -  filologia polska, angielska
 • zdolności organizacyjne
 • umiejętności negocjacyjne
 • dyspozycyjność

dodatkowym atutem będzie: 

 • posiadanie wykształcenia muzycznego,
 • doświadczenie w realizacji projektów
 • znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych

 

Zainteresowanych prosimy o przesłanie  do dnia 27grudnia 2019 r.

 • listu motywacyjnego
 • CV,
 • zgody na przetwarzanie danych osobowych (druk do pobrania)

na adres: Opera Wrocławska ul. Świdnica 35,  50-066 Wrocław  z dopiskiem na kopercie „OFERTA PRACY - Specjalista ds. impresariatu”.
Ofertę można złożyć osobiście w Dziale Służby Pracowniczej lub e-mail kadry@opera.wroclaw.pl

 

Na CV prosimy dopisać klauzulę:
"Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A, B i D ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji pracownika na stanowisko elektryk oświetlenia sceny.

Realizując dyspozycję art. 13 RODO informuję, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław.
 • W sprawach przetwarzania danych osobowych Pani/Pana należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@opera.wroclaw.pl lub listownie na adres korespondencyjny: Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław
 • Celem zbierania danych jest zapewnienie by proces rekrutacji przebiegał sprawnie.
 • Każdemu kandydatowi do pracy przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapewnienia prawidłowego realizowania czynności w ramach rekrutacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wzięcie udziału w rekrutacji.
 • Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 • Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 • Opera Wrocławska nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz trzy miesiące po jej zakończeniu. Po upływie tych terminów wszelkie dane zostaną zniszczone."