Opera Wrocławska

Aktualności

12
grudnia

Praca na stanowisku: elektryk oświetlenia sceny

Opera Wrocławska zatrudni osobę  na stanowisko:  elektryk oświetlenia sceny
Wymiar etatu: 1
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Przygotowanie i obsługa prób i spektakli realizowanych w Operze Wrocławskiej w tym obsługa reflektorów prowadzących (follow spot) oraz montaż / demontaż zarówno urządzeń oświetleniowych jak i elementów dekoracji oświetleniowej.

Wymagania

 • wykształcenie min. średnie
 • doświadczenie na podobnym stanowisku
 • uprawnienia energetyczne do 1kV (E1/D1)
 • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu
 • odporność na stres
 • dyspozycyjność
 • samodzielność
 • dobra organizacja pracy
 • wysoka kultura osobista
 • Mile widziane: wykształcenie elektryczne.

 

Warunki aplikowania: 
Osoby  zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia  27 grudnia 2019 r. :

 • listu motywacyjnego,
 • CV,
 • zgody na przetwarzanie danych osobowych

na adres: Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35,  50-066 Wrocław (z dopiskiem na kopercie: „OFERTA PRACY ? elektryk oświetlenia sceny”).

Ofertę można również złożyć osobiście w Dziale Służby Pracowniczej Opery Wrocławskiej lub drogą mailową na adres e-mail: kadry@opera.wroclaw.pl .

 

Na CV prosimy dopisać klauzulę:
"Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A, B i D ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji pracownika na stanowisko operator oświetlenia scenicznego.

Realizując dyspozycję art. 13 RODO informuję, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław.
 • W sprawach przetwarzania danych osobowych Pani/Pana należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@opera.wroclaw.pl lub listownie na adres korespondencyjny: Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław
 • Celem zbierania danych jest zapewnienie by proces rekrutacji przebiegał sprawnie.
 • Każdemu kandydatowi do pracy przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapewnienia prawidłowego realizowania czynności w ramach rekrutacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wzięcie udziału w rekrutacji.
 • Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 • Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 • Opera Wrocławska nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz trzy miesiące po jej zakończeniu. Po upływie tych terminów wszelkie dane zostaną zniszczone."