Opera Wrocławska

Aktualności

11
kwietnia

Orzeczenie Komisji Orzekającej przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu

Podczas dzisiejszego posiedzenia Komisja Orzekająca przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, orzekła że Dyrektor Opery Wrocławskiej Pan Marcin Nałęcz-Niesiołowski, nie naruszył dyscypliny finansów publicznych. Tym samym został uniewinniony ze stawianych mu zarzutów w wystąpieniu pokontrolnym przez Najwyższą Izbę Kontroli.