Opera Wrocławska

Aktualności

8
kwietnia

Urząd Skarbowy wyklucza nieprawidłowości w Operze Wrocławskiej

Od listopada 2018 do marca 2019 w Operze Wrocławskiej trwała kontrola Urzędu Skarbowego i dotyczyła rozliczenia roku 2017. Wyniki kontroli nie wykazały żadnych nieprawidłowości.

Ponadto wyjaśniono kwestię zatrudnienia i honorariów dyr. Opery Wrocławskiej M. Nałęcz-Niesiołowskiego, ustalając, że:

- prawidłowo przyjęto dzieło zrealizowane na podstawie umowy i rozliczono wynagrodzenie dyr. M. Nałęcz-Niesiołowskiego, które było zgodne z:

a) umową dyr. M. Nałęcz-Niesiołowskiego z Urzędem Marszałkowskim

b) każdorazową zgodą na dyrygowanie wystawianą przez Urząd Marszałkowski

c) Ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.), Statutem Opery i Regulaminem Wynagradzania Opery - dyrygowanie podczas prób i spektakli jest dziełem w rozumieniu prawa i podlega naliczaniu podatku dochodowego w oparciu o 50 % kosztów uzyskania przychodu.

Akta lub informacje dot. przeprowadzonej kontroli nr 7003 mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.) oraz przez Operę Wrocławską, której kontrola dotyczyła, w trybie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.).