Opera Wrocławska

Aktualności

12
kwietnia

Zostań wolontariuszem! Superwidowisko "Traviata" w reżyserii Grażyny Szapołowskiej

Dołącz do grona wolontariuszy Opery Wrocławskiej i przyłącz się do wspólnej organizacji superprodukcji. Premiera "Traviaty" Giuseppe Verdiego odbędzie się w dniach 28, 29 i 30 czerwca. Poszukujemy osób chętnych w charakterze wolontariusza na dłuższy okres współpracy: od końca maja do końca czerwca.

Zależy nam na pozyskaniu osób aktywnych, dynamicznych, otwartych, lubiących angażować się w artystyczne przedsięwzięcia. Zapraszamy do współpracy uczniów szkół średnich, studentów i czynnie udzielających się osób starszych.

Oferujemy w zamian możliwość:
• bezpłatnego wstępu na spektakle w dniach 28-30 czerwca,
• uczestnictwa w konferencji i w próbie dla mediów przed superwidowiskiem,
• poznania światowej klasy artystów,
• zdobycia doświadczenia zawodowego, potwierdzone referencjami,
• spotkania z ciekawymi ludźmi opery: reżyserami, artystami, pracownikami,
• po wykazaniu się kreatywnością i zaangażowaniem, możliwość dołączenia do zespołu wolontariuszy Opery Wrocławskiej.

Na Wasze zgłoszenia czekamy do 15 maja.

Jak zostać wolontariuszem?
Każdy, kto chce dołączyć do grona wolontariuszy powinien:
• wydrukować, wypełnić oraz podpisać krótki formularz i odesłać go na wskazany adres mailowy,
• przybyć na spotkanie informacyjne, którego termin będzie podany odpowiednio wcześnie drogą mailową na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.

Zgłoszenia oraz zapytania prosimy kierować do koordynatora wolontariatu Opery Wrocławskiej: katarzyna.zielezinska@opera.wroclaw.pl

Opera Wrocławska informuje, że składając dokumenty rekrutacyjne w ramach wolontariatu kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w procesie rekrutacji zawartych w załączonym formularzu zgłoszeniowym. Ponadto realizując obowiązek nałożony na Administratora Danych Osobowych w trybie art. 13 RODO, informuję, że:
• 1) Administratorem danych osobowych jest Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław.
• 2) Opera Wrocławska wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. Jest nim Pan Piotr Schmidt.
• 3) Celem zbierania danych jest zapewnienie by proces naboru i realizacji wolontariatu przebiegł bez przeszkód.
• 4) Każdemu kandydatowi na wolontariusza przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
• 5) Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapewnienia prawidłowego realizowania czynności w ramach naboru do wolontariatu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wzięcie udziału w niniejszej rekrutacji i realizacji wolontariatu.
• 6) Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, o ile nie będzie do tego podstawy prawnej lub umownej. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom Administratora Danych, o ile będzie to niezbędne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Administratora Danych.
• 7) Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
• 8) Opera Wrocławska nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
• 9) Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz trzy miesiące po jej zakończeniu. Po upływie tych terminów wszelkie dane zostaną zniszczone.