Opera Wrocławska

Oferta pracy

19
stycznia
ogłoszenie ważne do
28 lutego

Praca na stanowisku: p.o. Kierownika sekcji akustycznej - umowa o pracę na zastępstwo

Dyrekcja Opery Wrocławskiej zatrudni osobę na stanowisku: p.o. Kierownika sekcji akustycznej - umowa o pracę na zastępstwo

Osoba zatrudniona na w/w stanowisku będzie odpowiedzialna za:
 • Kierowanie całokształtem działalności sekcji akustycznej w zakresie obsługi prób, spektakli, wydarzeń zewnętrznych, koordynowanie współpracy z innymi działami Instytucji oraz podmiotami zewnętrznymi,
 • Prawidłowe i terminowe realizowanie powierzonych czynności, zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz poleceniami przełożonego,
 • Współpracę z kierownikiem muzycznym, reżyserem, choreografem oraz scenografem,
 • Opracowanie oraz wykonanie projektów audio oraz odtwarzanie nagranego materiału,
 • Wykonanie nagrań z premier, prób generalnych oraz wielośladowych audio,
 • Przechowywanie i ewidencjonowanie nośników z zapisami audio,
 • Przegrywanie i kopiowanie materiałów,
 • Przygotowanie i obsługę podglądu TV akcji scenicznej w czasie prób i spektakli (instalacja ruchoma),
 • Przygotowanie kosztorysów oraz zgłaszanie konieczności zakupu materiałów niezbędnych do realizacji wydarzeń,
 • Realizację i obsługę techniczną spektakli, koncertów, transmisji oraz nagrań,
 • Montaż nagrań, miks, mastering,
 • Przygotowywanie materiałów do celów promocyjnych oraz archiwalnych,
 • Przygotowywanie toru fonicznego do spektakli, koncertów, transmisji oraz nagrań,
 • Strojenie i obsługę systemów bezprzewodowych,
 • Prawidłowe prowadzenie obowiązującej dokumentacji działalności sekcji akustycznej,
 • Nadzór nad konserwacją, przeglądami, drobnymi naprawami narzędzi elektroakustycznych,
 • Ustalanie i opracowywanie zakresów czynności i odpowiedzialności dla podległych pracowników oraz ich systematyczne aktualizowanie,
 • Nadzór nad bezpieczeństwem, szkoleniami, upoważnieniami, przestrzeganiem czasu pracy oraz urlopami podległych pracowników, tworzenie harmonogramów pracy,
 • Zlecanie uruchomienia procesu rekrutacji do sekcji akustycznej, udział w rozmowach rekrutacyjnych oraz rekomendacja kandydata do zatrudnienia.

  Od kandydatów oczekujemy:
 • Min. 3 letniego doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • Wykształcenia min. średniego,
 • Doświadczenia zawodowego z zakresu realizacji dźwięku/ techniki scenicznej,
 • Znajomości programów DAW: ProTools, Reaper, Samplitude,
 • Znajomości konsolet cyfrowych marki Yamaha (w tym Yamaha DM2000), Digico, Soundcraft, Allen & Heath
 • Umiejętności obsługi systemów bezprzewodowych marki SHURE,
 • Umiejętności biegłego czytania partytur,
 • Umiejętności obsługi protokołu Dante,
 • Znajomości systemów operacyjnych Mac OS,
 • Znajomości języka angielskiego (w szczególności branżowego) w stopniu komunikatywnym,
 • Umiejętności interpersonalnych na wysokim poziomie,
 • Umiejętności szybkiego podejmowania decyzji, reagowania w sytuacjach kryzysowych, motywowania pracowników,

  Mile widziane:
 • Wykształcenie muzyczne (szkoła muzyczna I/ II stopnia),
 • Doświadczenie w prowadzeniu sesji nagraniowych,
 • Umiejętności z zakresu miksu i masteringu - muzyka klasyczna/ jazz,
 • Aktywność muzyczna,
 • Doświadczenie w pracy w teatrze lub przy wydarzeniach kulturalnych- w podobnym zakresie obowiązków,
 • Znajomość innych języków obcych.

  Oferujemy:
 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę na zastępstwo w pełnym wymiarze godzin,
 • Pracę w renomowanej Instytucji Kultury,
 • Udział w ciekawych projektach kulturalnych,
 • Bogaty Fundusz Świadczeń Socjalnych.

  Sposób i termin składania ofert:

  Dokumenty prosimy przesłać na adres kadry@opera.wroclaw.pl, bądź dostarczyć do siedziby Opery Wrocławskiej przy ul. Świdnickiej 35. Wszelkie pytania kierować prosimy pod nr tel.: 71 370 88 14 w godzinach 8:00-16:00.

  Oferta będzie aktualna do czasu znalezienia odpowiedniego kandydata.
  Oferty rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń.
  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.  INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW DO PRACY PRZEZ OPERĘ WROCŁAWSKĄ:


  1. Administratorem Państwa danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych (CV, listy motywacyjne, dodatkowe informacje udzielane przez Państwa w trakcie rekrutacji) będzie Opera Wrocławska Instytucja Kultury Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Województwa Dolnośląskiego z siedzibą przy ul. Świdnickiej 35, 50-066 Wrocław, NIP: 896-000-55-26, REGON: 000278942. Opera Wrocławska wyznaczyła Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail iod@opera.wroclaw.pl.

  2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z prowadzeniem rekrutacji.

  3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 22(1) ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy oraz Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 22(1) § 1 pkt. 4 - 6 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku danych określonych w art. 22(1) § 1 pkt. 1 - 3 Kodeksu pracy podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

  4. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust. 2 lit. a RODO) na przetwarzanie tych danych osobowych.

  5. Opera będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i można ją odwołać w dowolnym czasie.

  6. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego, w ramach którego została złożona aplikacja, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji przez 12 miesięcy lub do czasu wycofania zgody. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Operę Wrocławską, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  7. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ściągania, lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną oraz uprawnionym wnioskodawcom, działającym na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

  8. W związku z tym przetwarzaniem mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Mogą Państwo wycofać zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje też Państwu prawo złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Operę Wrocławską do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  9. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.