Opera Wrocławska

Aktualności

2
listopada

Dofinansowanie projektu Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z zakupem wyposażenia

Projekt złożony został w ramach Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Oceniony został bardzo wysoko i znalazł się na 2. miejscu na liście rankingowej wszystkich zgłoszonych do konkursu projektów. To oznacza, że Opera Wrocławska otrzyma dofinansowanie na rozbudowę gmachu przy Świdnickiej o przestrzenie magazynowe (magazyny przysceniczne), sale prób i pracownie.

Całkowita wartość projektu to 16.015.349,82 zł. Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach konkursu Operze Wrocławskiej przyznane zostało dofinansowanie w wysokości 10.960.843,15 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt zostanie także dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego kwotą 4.788.617,89 zł.

WIĘCEJ