ProjektyPoprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej poprzez unowocześnienie zaplecza technicznego, w tym scenicznego, Opery Wrocławskiej

Projekt "Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej poprzez unowocześnienie zaplecza technicznego, w tym scenicznego, Opery Wrocławskiej" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko 2014-2020" Priorytet VIII „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury"
Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”.

Celem głównym projektu jest poprawa rozwoju zasobów kultury, jako miejsc prezentacji dziedzictwa kulturowego poprzez unowocześnienie zaplecza technicznego w tym scenicznego Opery Wrocławskiej.

Realizacja projektu umożliwi dostosowanie zaplecza technicznego do obowiązujących standardów i norm, a także oczekiwań oraz potrzeb odbiorców oraz wzbogaci program Opery Wrocławskiej o nowe przedsięwzięcia artystyczne oraz warsztaty technologii scenicznych. Wśród planowanych efektów są także:
1. Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne
2. Liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem
3. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa)

Wartość projektu: 7.498.940,63
Wkład Funduszy Europejskich: 4.719.087,51


Jednocześnie informujemy, że w przypadku podejrzenia o wystąpieniu nieprawidłowości lub nadużycia finansowego istnieje możliwość sygnalizowania o ww. nieprawidłowościach na specjalnie przeznaczonej do tego stronie. (ZGŁOŚ)

Decyzja o dofinansowaniu z MKiDN

Opera Wrocławska otrzymała decyzję Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o przyznaniu dofinansowania do projektu "Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej poprzez unowocześnienie zaplecza technicznego, w tym scenicznego Opery Wrocławskiej" zgłoszonego do Działania 8.1 "Ochrona dziedzictwa kulturalnego i rozwój zasobów kultury" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2010. Łączna wartość całego projektu to prawie 7 mln zł.

Dostawa systemu mikroportów i mikrofonów bezprzewodowych wraz z osprzętem dla Opery Wrocławskiej - Znak postępowania: ZP/PN/21/2016

Zadanie zostało zrealizowane na podstawie umowy nr 05453/16/FPK/DEK z dnia 24.06.2016 r. w ramach programu "Rozwój infrastruktury kultury / infrastruktura kultury" ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków Budżetu Województwa Dolnośląskiego