Opera Wrocławska

Aktualności

14
marca

Dyrektor Opery Wrocławskiej ogłasza przesłuchanie do orkiestry do grupy skrzypiec na stanowisko prowadzący drugich skrzypiec

Dyrekcja Opery Wrocławskiej ogłasza przesłuchanie do orkiestry do grupy skrzypiec na stanowisko prowadzący drugich skrzypiec

1. Program solowy:
- W. A. Mozart - koncert skrzypcowy do wyboru spośród KV 216, KV 218 lub KV 219 (ekspozycja I części + kadencja)
- dowolny romantyczny koncert skrzypcowy (ekspozycja + kadencja)
2. fragmenty orkiestrowe

Materiały orkiestrowe zostaną udostępnione przez inspektora orkiestry

Przesłuchanie odbędzie się 6.04.2016 o godzinie 14.00 w budynku Opery Wrocławskiej

Zgłoszenia wraz z życiorysem artystycznym prosimy kierować do inspektora orkiestry na adres wiktor.rakowski@opera.wroclaw.pl, tel.:+48 501 313 254The Director of the Wrocław Opera invites candidates to an audition for the position of second violin leader

1. Solo programme:
- W.A. Mozart - violin concerto (to be chosen by the candidate): KV 216, KV 218 or KV 219 (exposition of the 1st movement + cadenza)
- Romantic violin concerto of the candidate's choice (exposition + cadenza)
2. The orchestral excerpts

Materials will be made available by the orchestra inspector

The audition will take place on 6 April 2017 at 14.00 at the Wrocław Opera.

Please send your artist CV to the orchestra inspector to wiktor.rakowski@opera.wroclaw.pl, phone: +48 501 313 254