Opera Wrocławska

Aktualności

30
stycznia

Dyrektor Opery Wrocławskiej ogłasza przesłuchanie do orkiestry do grupy skrzypiec

Dyrektor Opery Wrocławskiej ogłasza przesłuchanie do orkiestry do grupy skrzypiec na stanowiska:

I skrzypce tutti:
1. Program solowy:
- W. A. Mozart - koncert skrzypcowy do wyboru spośród KV 216, KV 218 lub KV 219 (ekspozycja I części + kadencja)
- dowolny romantyczny koncert skrzypcowy (ekspozycja + kadencja)
2. Fragmenty orkiestrowe:
- W. A. Mozart - Czarodziejski flet (Uwertura)
- P. Mascagni - Cavalleria rusticana (Intermezzo)
- S. Moniuszko - Straszny dwór
- G. Verdi - Falstaff (fragmenty z I i II aktu)

materiał do pobrania: orkiestrówki skrzypce (ZIP | 5.4MB)

Prowadzący drugich skrzypiec:
1. Program solowy:
- W. A. Mozart - koncert skrzypcowy do wyboru spośród KV 216, KV 218 lub KV 219 (ekspozycja I części + kadencja)
- dowolny romantyczny koncert skrzypcowy (ekspozycja + kadencja)
2. fragmenty orkiestrowe zostaną udostępnione przez inspektora orkiestry

materiał do pobrania: orkiestrówki drugie skrzypce (ZIP | 7.8MB)

Przesłuchanie odbędzie się 1.03.2017 o godzinie 14.00 w budynku Opery Wrocławskiej
Zgłoszenia wraz z życiorysem artystycznym prosimy kierować do inspektora orkiestry na adres wiktor.rakowski@opera.wroclaw.pl, tel.:+48 501 313 254The Director of the Wrocław Opera invites candidates to an audition for the following positions in the string section:

1st violin tutti:
1. Solo programme:
- W.A. Mozart - violin concerto (to be chosen by the candidate): KV 216, KV 218 or KV 219 (exposition of the 1st movement + cadenza)
- Romantic violin concerto of the candidate's choice (exposition + cadenza)
2. Orchestral excerpts:
- W.A. Mozart - The Magic Flute (Overture)
- P. Mascagni - Cavalleria rusticana (Intermezzo)
- S. Moniuszko - The Haunted Manor
- G. Verdi - Falstaff (excerpts from Acts I and II)

Download: orchestral study parts for the violin (ZIP | 5.4MB)

2nd violin leader:
1. Solo programme:
- W.A. Mozart - violin concerto (to be chosen by the candidate): KV 216, KV 218 or KV 219 (exposition of the 1st movement + cadenza)
- Romantic violin concerto of the candidate's choice (exposition + cadenza)
2. The orchestral excerpts will be made available by the orchestra inspector

Download: orchestral study parts for the second violin (ZIP | 7.8MB)

The audition will take place on 1 March 2017 at 14.00 at the Wrocław Opera.

Please send your artist CV to the orchestra inspector to wiktor.rakowski@opera.wroclaw.pl, phone: +48 501 313 254