Opera Wrocławska

Aktualności

26
stycznia

Kopciuszek: Przesłuchania dla śpiewaków //
La Cenerentola: Audition

Przesłuchania odbędą się 15.02.2017 o godz. 14.00 w Operze Wrocławskiej, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław.
Wymagany repertuar:
•Aria Angeliny
•Aria Don Ramira
•Aria Don Magnifica
•Aria Dandiniego

Zgłoszenia zawierające:
- CV z aktualnym zdjęciem sylwetki
- repertuar
- materiały multimedialne (dopuszczalne są linki do materiałów audio i audiowizualnych)

należy przesyłać mailowo na adres: impresariat@opera.wroclaw.pl do 6.02.2017r.
Na przesłuchania zostaną zaproszone tylko wybrane osoby.
Opera zapewnia akompaniatora. Pianista będzie do dyspozycji kandydatów w dniu przesłuchania od godz. 10:00.

//

Auditions will be held on 15th February 2017 at 14:00 in the Wrocław Opera, 35 Świdnicka street, 50-066 Wroclaw.
Required repertoire:
•Angelina's aria
•Don Ramiro's aria
•Don Magnifico's aria
•Dandini's aria

Opera provides an accompanist. Pianist will be available to candidates on the day of audition from 10:00.
Applications including:
•CV with a recent full-length photo
•repertoire
•multimedia materials (links accepted)
should be sent by e-mail to: impresariat@opera.wroclaw.pl by 16:00 on 6th February 2017. Only selected candidates will be invited to the audition.