Opera Wrocławska

Aktualności

11
września

Praca na stanowisku: perukarz charakteryzator - cały etat

Opera Wrocławska zatrudni na stanowisko perukarz charakteryzator - cały etat

Wymagania związane z wykonywaniem pracy na stanowisku:
 • umiejętność tkania peruk, wąsów, zarostów
 • umiejętność wykonywania tresek
 • umiejętność stylizacji fryzur
 • doświadczenie w czesaniu fryzur
 • znajomość podstaw charakteryzacji oraz wizażu
 • dodatkowym atutem będzie znajomość języka angielskiego

Wymagania dodatkowe:
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • sumienność
 • terminowość

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

 

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (druk do pobrania) w terminie do 18 września 2020 roku na adres: kadry@opera.wroclaw.pl bądź dostarczenie ich osobiście lub drogą pocztową na adres Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław, z dopiskiem Dział Kadr.
Zastrzegamy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Realizując dyspozycję art. 13 RODO informuję, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław.
 • W sprawach przetwarzania danych osobowych Pani/Pana należy kontaktować się
  z Inspektorem Ochrony Danych, drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@opera.wroclaw.pl 
  lub listownie na adres korespondencyjny: Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław
 • Celem zbierania danych jest zapewnienie by proces rekrutacji przebiegał sprawnie.
 • Każdemu kandydatowi do pracy przysługuje prawo dostępu do treści danych
  oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapewnienia prawidłowego realizowania czynności w ramach rekrutacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wzięcie udziału w rekrutacji.
 • Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 • Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 • Opera Wrocławska nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego
  lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz trzy miesiące po jej zakończeniu.
 • Po upływie tych terminów wszelkie dane zostaną zniszczone."