Opera Wrocławska

Aktualności

28
sierpnia

Praca na stanowisku: Garderobiana / Garderobiany

Opera Wrocławska zatrudni na stanowisko Garderobiana / Garderobiany

 

I. Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należy w szczególności:
 • Odpowiedzialność za należyte przygotowanie kostiumów, tj. ubrań, obuwia, galanterii, biżuterii, itp. na próby, przedstawienia i inne przedsięwzięcia artystyczne,
 • Pomoc przy ubieraniu osób biorących udział w próbach i przedstawieniach,
 • Konserwacja, naprawa drobnych elementów kostiumów, prasowanie  ich oraz czyszczenie przed wejściem na scenę i/lub w trakcie przedstawień,
 • Dbałość o czystość oraz estetyczny wygląd kostiumów,
 • Pomoc w magazynie kostiumów przy ich kompletowaniu, przewieszaniu, konserwacji, znakowaniu, zabezpieczeniu, itp.

 

II. Wymagania związane wykonywaniem pracy na w/w stanowisku:
 • wykształcenie średnie,
 • odpowiedzialność i uczciwość,
 • dyspozycyjność i zaangażowanie,
 • dobra organizacja pracy,
 • odporność  na stres, umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie, duża motywacja do pracy,
 • wysoka kultura osobista.

 

III. Mile widziane:
 • zdolności manualne, umiejętność  szycia,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku pracy,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

 

IV. Sposób i termin składania ofert:
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (druk do pobrania) w terminie do 30 września 2020 roku na adres: kadry@opera.wroclaw.pl bądź dostarczenie ich osobiście lub drogą pocztową na adres Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław, z dopiskiem Dział Kadr.
Zastrzegamy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Realizując dyspozycję art. 13 RODO informuję, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław.
 • W sprawach przetwarzania danych osobowych Pani/Pana należy kontaktować się
  z Inspektorem Ochrony Danych, drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@opera.wroclaw.pl 
  lub listownie na adres korespondencyjny: Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław
 • Celem zbierania danych jest zapewnienie by proces rekrutacji przebiegał sprawnie.
 • Każdemu kandydatowi do pracy przysługuje prawo dostępu do treści danych
  oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapewnienia prawidłowego realizowania czynności w ramach rekrutacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wzięcie udziału w rekrutacji.
 • Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 • Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 • Opera Wrocławska nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego
  lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz trzy miesiące po jej zakończeniu.
 • Po upływie tych terminów wszelkie dane zostaną zniszczone."