Opera Wrocławska

Aktualności

19
lipca

Praca na stanowisku: Kierownik Baletu

Opera Wrocławska zatrudni na stanowisko Kierownika Baletu

 

Do zadań Kierownika Baletu należy w szczególności:
 • przygotowanie obsad i harmonogramu przedstawień
 • proponowanie i wybór tytułów baletu do nowego repertuaru
 • wnioskowanie nazwisk Choreografów i Solistów koniecznych do współpracy
 • przygotowanie Baletu do wykonania przedstawienia
 • kierowanie próbami zbiorowymi i indywidualnymi Baletu
 • nadzór nad przedstawieniami oraz nad stałymi ćwiczeniami Baletu

 

Wymagania:
 • dyplom ukończenia szkoły baletowej
 • wykształcenie wyższe
 • kilkuletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym
 • wykształcenie wyższe
 • 10 lat pracy w zespołach baletowych
 • otwartość i łatwość nawiązywania kontaktów
 • wysoko rozwinięta kultura osobista
 • kreatywne myślenie
 • posługiwanie się poprawną polszczyzną w mowie i piśmie
 • umiejętność prowadzenia i rozliczania projektów partnerskich
 • znajomość języków obcych (angielski lub/i niemiecki) na poziomie komunikatywnym
 • wysokie kompetencje w zdobywaniu środków finansowych z rynku komercyjnego poświadczone kilkuletnim doświadczeniem

 

Oferujemy:
 • stabilne warunki zatrudnienia - umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin
 • pracę w renomowanej instytucji

 

Warunki aplikowania: Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym drogą mailową na adres: kadry@opera.wroclaw.pl do dnia 22.07.2020r. do godz. 15:00 

 

Klauzula informacyjna:

Administratorem danych osobowych jest Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław. 

 • Opera Wrocławska wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. Jest nim Pani Monika Mora.
 • Celem zbierania danych jest zapewnienie by proces rekrutacji przebiegał sprawnie.
 • Każdemu kandydatowi do pracy przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapewnienia prawidłowego realizowania czynności w ramach rekrutacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wzięcie udziału
  w rekrutacji.
 • Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 • Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 • Opera Wrocławska nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz trzy miesiące po jej zakończeniu.
  Po upływie tych terminów wszelkie dane zostaną zniszczone.

Jednocześnie informujemy, że aplikując na powyższą ofertę pracy zgadzają się Państwo na przetwarzanie przez Operę Wrocławską danych osobowych zawartych w Państwa zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w tym ogłoszeniu o pracę (zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie Pracy lub innych przepisach prawa). Jeżeli nie chcą Państwo, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Państwa osobie, prosimy nie zamieszczać ich w swoich dokumentach rekrutacyjnych. Państwa zgoda jest dobrowolna i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.