Opera Wrocławska

Aktualności

12
lipca

Praca na stanowisku: Kierownik Działu Promocji

Opera Wrocławska zatrudni na stanowisko Kierownika Działu Promocji

 

Do zadań Kierownika Działu Promocji należy w szczególności:
 • załatwianie wszystkich spraw związanych z reklamą i szeroką informacją tak o zamierzeniach i przygotowaniach artystycznych Opery jak i o bieżącym planie repertuarowym,
 • podejmowanie działań zmierzających do pozyskania widzów,
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z firmami zagranicznymi (rozwój turystyki kulturalnej),
 • nawiązywanie kontaktów i promocja Opery w zagranicznych mediach,
 • dbałość o wizerunek Opery prezentowany w mediach, nawiązywanie współpracy z zagranicznymi teatrami operowymi w zakresie realizacji wspólnych projektów artystycznych,
 • organizacja programów edukacyjnych i koncertów artystów Opery na terenie Wrocławia i Dolnego Śląska,
 • opieka nad projektami specjalnymi,
 • redakcja i aktualizacja informacji repertuarowych zamieszczanych w internecie,
 • organizacja procesu produkcji i przygotowywanie zleceń dla drukami,
 • prowadzenie korespondencji i sprawozdawczości dotyczącej spraw związanych z działalnością wydawniczą,
 • sporządzanie umów i udzielanie zamówień z zakresu zadań Działu,
 • aktywna współpraca z biznesem w ramach pozyskiwania środków finansowych,
 • nadzór nad realizacjami projektów partnerskich i sponsorskich

 

Wymagania:
 • wykształcenie wyższe
 • kilkuletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym
 • otwartość i łatwość nawiązywania kontaktów
 • wysoko rozwinięta kultura osobista
 • kreatywne myślenie,
 • posługiwanie się poprawną polszczyzną w mowie i piśmie
 • umiejętność prowadzenia i rozliczania projektów partnerskich
 • znajomość języków obcych (angielski lub/i niemiecki) na poziomie komunikatywnym 
 • wysokie kompetencje w zdobywaniu środków finansowych z rynku komercyjnego poświadczone kilkuletnim doświadczeniem
Oferujemy:
 • stabilne warunki zatrudnienia - umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin
 • pracę w renomowanej instytucji

 

Warunki aplikowania: Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym drogą mailową na adres: kadry@opera.wroclaw.pl do dnia 15.07.2020r. 

 

Klauzula informacyjna:

Administratorem danych osobowych jest Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław. 

 • Opera Wrocławska wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. Jest nim Pani Monika Mora.
 • Celem zbierania danych jest zapewnienie by proces rekrutacji przebiegał sprawnie.
 • Każdemu kandydatowi do pracy przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapewnienia prawidłowego realizowania czynności w ramach rekrutacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wzięcie udziału
  w rekrutacji.
 • Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 • Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 • Opera Wrocławska nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz trzy miesiące po jej zakończeniu.
  Po upływie tych terminów wszelkie dane zostaną zniszczone.

Jednocześnie informujemy, że aplikując na powyższą ofertę pracy zgadzają się Państwo na przetwarzanie przez Operę Wrocławską danych osobowych zawartych w Państwa zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w tym ogłoszeniu o pracę (zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie Pracy lub innych przepisach prawa). Jeżeli nie chcą Państwo, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Państwa osobie, prosimy nie zamieszczać ich w swoich dokumentach rekrutacyjnych. Państwa zgoda jest dobrowolna i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.