Opera Wrocławska

Aktualności

27
maja

Praca na stanowisku: Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Opera Wrocławska poszukuje osoby na stanowisko: Specjalista ds. zamówień publicznych


I. Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należy w szczególności:

 • sporządzanie rocznego planu zamówień publicznych oraz zamówień z zakresu działalności kulturalnej
  na podstawie szczegółowych zestawień przygotowanych przez komórki organizacyjne Opery, w tym inicjowanie działań jednostek organizacyjnych Opery Wrocławskiej w zakresie opracowywania planów zamówień odpowiednio na sezon artystyczny ( Dział Artystyczny ) i rok budżetowy,
 • odpowiadanie za prawidłowość udzielania zamówień publicznych oraz zamówień z zakresu działalności kulturalnej, w tym prawidłowość wyboru trybu zamówienia przez Operę poprzez: kontrolę wstępną wniosków finansowych oraz wniosków o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne oraz zamówienie z zakresu działalności kulturalnej składanych przez komórki organizacyjne Opery pod kątem przestrzegania ustawy, udział w przygotowaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz zamówień z zakresu działalności kulturalnej wnioskowanych przez komórki organizacyjne Opery,
 • przeprowadzanie postępowań o udzielanie zamówień publicznych na podstawie ustawy PZP,
 • publikowanie ogłoszeń dotyczących zamówień publicznych oraz zamówień z zakresu działalności kulturalnej,
 • przechowywanie i przekazywanie dokumentacji przetargowych dotyczących udzielonych zamówień publicznych do archiwum,
 • sporządzanie rocznego sprawozdania o udzielanych przez Operę zamówieniach publicznych oraz sprawozdania
  o udzielanych przez Operę zamówieniach z zakresu działalności kulturalnej.


II. Od Kandydata oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego (prawo, administracja, ekonomia lub zarządzanie),
 • Znajomości prawa zamówień publicznych oraz aktualnych przepisów,
 • Znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • Bardzo dobrej znajomości programu Excel, MS Office,
 • Bardzo dobrej organizacji pracy własnej - dokładność oraz rzetelność w przygotowywaniu ofert,
 • Wysokiego poziomu kultury osobistej.

Dodatkowym atutem będą:

 • Studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych.

 

III. Oferujemy:

  • Umowę o pracę w instytucji o stabilnej pozycji na rynku,
  • Możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji,
  • Szkolenia,
  • Niezbędne narzędzia do pracy,
  • Przyjazną i miłą atmosferę pracy.


IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • Życiorys / CV i podpisany list motywacyjny.


Sposób i termin składania ofert:

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie dokumentów (CV, podpisany list motywacyjny) oraz zgodę
na przetwarzanie danych osobowych (druk do pobrania)
w terminie do 30 czerwca 2020 roku na adres kadry@opera.wroclaw.pl lub drogą pocztową na adres Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław, z dopiskiem Dział Służby Pracowniczej.

Zastrzegamy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

"Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A, B i D ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji.
Realizując dyspozycję art. 13 RODO informuję, że:

  • Administratorem danych osobowych jest Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław.
  • W sprawach przetwarzania danych osobowych Pani/Pana należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@opera.wroclaw.pl lub listownie na adres korespondencyjny: Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław.
  • Celem zbierania danych jest zapewnienie by proces rekrutacji przebiegał sprawnie.
  • Każdemu kandydatowi do pracy przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia
   lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi
   do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapewnienia prawidłowego realizowania czynności
   w ramach rekrutacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wzięcie udziału w rekrutacji.
  • Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
  • Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
  • Opera Wrocławska nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz trzy miesiące po jej zakończeniu. Po upływie tych terminów wszelkie dane zostaną zniszczone."