Opera Wrocławska

Aktualności

27
maja

Praca na stanowisku: Garderobiana / Garderobiany

Opera Wrocławska zatrudni na stanowisko GARDEROBIANA / GARDEROBIANY.


I. Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należy w szczególności:

 • Odpowiedzialność za należyte przygotowanie kostiumów,
 • Pomoc przy ubieraniu artystów,
 • Dbałość o czystość oraz estetyczny wygląd kostiumów,
 • Pomoc w magazynie kostiumów przy ich kompletowaniu, przewieszaniu, konserwacji, znakowaniu, zabezpieczeniu, itp.

II. Wymagania związane wykonywaniem pracy na w/w stanowisku

 • wykształcenie min. zawodowe,
 • odpowiedzialność i uczciwość,
 • dyspozycyjność i zaangażowanie,
 • dobra organizacja pracy,
 • sumienność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • wysoka kultura osobista.

III. Umiejętności dodatkowe:

 • zdolności manualne, umiejętność szycia,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

 

Sposób i termin składania ofert:
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (druk do pobrania) w terminie do 30 czerwca 2020 roku na adres kadry@opera.wroclaw.pl bądź dostarczenie ich osobiście
lub drogą pocztową na adres Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław, z dopiskiem Dział Służby Pracowniczej.

Zastrzegamy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Realizując dyspozycję art. 13 RODO informuję, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław.
 • W sprawach przetwarzania danych osobowych Pani/Pana należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@opera.wroclaw.pl lub listownie na adres korespondencyjny: Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław
 • Celem zbierania danych jest zapewnienie by proces rekrutacji przebiegał sprawnie.
 • Każdemu kandydatowi do pracy przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania
  i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo
  do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapewnienia prawidłowego realizowania czynności
  w ramach rekrutacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wzięcie udziału w rekrutacji.
 • Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 • Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 • Opera Wrocławska nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz trzy miesiące po jej zakończeniu.
  Po upływie tych terminów wszelkie dane zostaną zniszczone."