Opera Wrocławska

Aktualności

15
października

Opera Wrocławska poszukuje osoby, która będzie odpowiedzialna za dobór i poziom literacki repertuaru w Operze Wrocławskiej

Opera Wrocławska poszukuje osoby, która będzie odpowiedzialna za dobór i poziom literacki repertuaru w Operze Wrocławskiej

Zakres działań:
 • współudział w doborze repertuaru,
 • ocena materiałów repertuarowych,
 • literackie i dramatyczne przygotowanie (wspólnie z Kierownikiem Muzycznym i Reżyserem) utworu scenicznego do inscenizacji oraz przygotowanie dokumentacji literackiej,
 • opracowanie koncepcyjne i ustalanie programu imprez towarzyszących,
 • organizacja wystaw, prelekcji, spotkań- inspirowanych tematyką muzyczną,
 • propagowanie działań Opery w jak najszerszym spektrum przestrzeni społecznej,
 • podejmowanie inicjatyw zmierzających do pozyskania widza dla Opery,
 • tworzenie płaszczyzn współpracy i wymiany artystycznej,
 • współdziałanie z Reżyserami w czasie prób,
 • nadzór nad kształtem artystycznym imprez muzycznych,
 • propagowanie wartościowych i znaczących dziel i dokonań artystycznych,
 • realizowanie polityki informacyjnej Opery,
 • upowszechnianie dorobku twórców i instytucji artystycznych,
 • kultywowanie i upowszechnianie najbardziej uniwersalnych, humanistycznych wartości sztuki opery i baletu,
 • promowanie młodych kompozytorów i młodych wykonawców,
 • propagowanie najcenniejszych dziel muzycznych oraz wzorów jej wykonawstwa.

 • Wymagania:
 • wykształcenie wyższe (mile widziane muzykologiczne, humanistyczne)
 • doświadczenie w pracy w w/w zakresie
 • znajomość terminologii muzycznej, zainteresowanie muzyką klasyczną
 • biegłość techniczna w obsłudze social mediów oraz znajomość narzędzi internetowych
 • kreatywne myślenie, umiejętność poszukiwania niebanalnych rozwiązań oraz ich wdrażania
 • wysoko rozwinięta kultura osobista oraz zdolności interpersonalne
 • elastyczność w zakresie godzin pracy (popołudniami i w weekendy)
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • znajomość języków obcych (angielski lub/i niemiecki) na poziomie komunikatywnym

 • Warunki aplikowania:
  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV, listu motywacyjnego oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (druk do pobrania) drogą mailową na adres: kadry@opera.wroclaw.pl do dnia 31.10.2019 r. lub drogą pocztową na adres Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław, z dopiskiem Dział Służby Pracowniczej.

  "Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A, B i D ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji.

  Realizując dyspozycję art. 13 RODO informuję, że:
 • Administratorem danych osobowych jest Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław.
 • W sprawach przetwarzania danych osobowych Pani/Pana należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@opera.wroclaw.pl lub listownie na adres korespondencyjny: Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław
 • Celem zbierania danych jest zapewnienie by proces rekrutacji przebiegał sprawnie.
 • Każdemu kandydatowi do pracy przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapewnienia prawidłowego realizowania czynności w ramach rekrutacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wzięcie udziału w rekrutacji.
 • Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 • Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 • Opera Wrocławska nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz trzy miesiące po jej zakończeniu. Po upływie tych terminów wszelkie dane zostaną zniszczone."