Opera Wrocławska

Aktualności

15
października

Opera Wrocławska poszukuje osoby odpowiedzialnej za social media

Opera Wrocławska poszukuje osoby odpowiedzialnej za social media.

Obowiązki:
 • projektowanie i współtworzenie działań promocyjnych na rzecz Opery Wrocławskiej
 • tworzenie i redakcja tekstów na potrzeby portali społecznościowych
 • prowadzenie stron Opery na portalach: Facebook, Instagram, Youtube
 • monitorowanie bieżących trendów w zakresie promocji działań kulturalnych w mediach społecznościowych oraz ich dostosowywanie i wdrażanie w strategię promocyjną Opery
 • aktualizacja strony internetowej oraz monitoring treści pod względem poprawności
 • współpraca z grafikiem w zakresie przygotowywanych materiałów na potrzeby social mediów
 • archiwizowanie publikowanych treści
 • koordynacja kampanii reklamowych w internecie
 • koordynacja i wsparcie w obsłudze wydarzeń organizowanych w Operze (również w weekendy)
 • aktywna sprzedaż biletów na wydarzenia Opery
 • współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie realizacji kampanii outdoorowych i innych zamówień
 • wsparcie zespołu Promocji i Obsługi Widzów zakresie bieżących działań

 • Wymagania:
 • wykształcenie wyższe (mile widziane muzykologiczne, humanistyczne)
 • znajomość terminologii muzycznej, zainteresowanie muzyką klasyczną
 • łatwość i szybkość pisania, płynne posługiwanie się poprawną polszczyzną w mowie i piśmie (mile widziane doświadczenie w zakresie redakcji tekstów)
 • biegłość techniczna w obsłudze social mediów oraz znajomość narzędzi internetowych
 • kreatywne myślenie, umiejętność poszukiwania niebanalnych rozwiązań oraz ich wdrażania
 • wysoko rozwinięta kultura osobista oraz zdolności interpersonalne
 • elastyczność w zakresie godzin pracy (popołudniami i w weekendy)
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • znajomość języków obcych (angielski lub/i niemiecki) na poziomie komunikatywnym
 • mile widziane doświadczenie w pracy działu promocji/ PR/marketingu, jak również umiejętność posługiwania się aparatem fotograficznym oraz podstawowa znajomość programów do obróbki zdjęć

 • Warunki aplikowania:
  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV, listu motywacyjnego oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (druk do pobrania) drogą mailową na adres: kadry@opera.wroclaw.pl z tytułem: Social Media, do dnia 31.10.2019 r. lub drogą pocztową na adres Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław, z dopiskiem Dział Służby Pracowniczej.

  "Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A, B i D ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji.

  Realizując dyspozycję art. 13 RODO informuję, że:
 • Administratorem danych osobowych jest Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław.
 • W sprawach przetwarzania danych osobowych Pani/Pana należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@opera.wroclaw.pl lub listownie na adres korespondencyjny: Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław
 • Celem zbierania danych jest zapewnienie by proces rekrutacji przebiegał sprawnie.
 • Każdemu kandydatowi do pracy przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapewnienia prawidłowego realizowania czynności w ramach rekrutacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wzięcie udziału w rekrutacji.
 • Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 • Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 • Opera Wrocławska nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz trzy miesiące po jej zakończeniu. Po upływie tych terminów wszelkie dane zostaną zniszczone."