Opera Wrocławska

Aktualności

4
października

Studio Baletowe w Operze Wrocławskiej - inauguracja w sezonie 2019/2020

Drodzy Państwo
Już w najbliższy poniedziałek 7 października inaugurujemy Studio Baletowe w sezonie 2019/2020 w Operze Wrocławskiej. Gorąco zapraszamy wszystkich miłośników tańca na lekcje, które prowadzą tancerze Baletu Opery Wrocławskiej. Poniżej harmonogram wszystkich grup i warunki płatności.

TRZY CZTERY BALLET!
poniedziałek, godz. 16:20
czas trwania zajęć: 45 min.
wiek: 3-4
Instruktor: Bartłomiej Malarz

Zajęcia dla najmłodszych dzieci, które przy wielkich lustrach poznają podstawy tańca klasycznego na baletowej sali prób. Elementy tańca połączone są z ćwiczeniami rytmicznymi i rozciąganiem oraz zabawami ruchowymi do akompaniamentu pianina.

PRZEDSZKOLAK W BALECIE
poniedziałek, godz. 17:10
czas trwania: 45 min.
wiek: 5-6
Instruktor: Paula Dzwonik

Zajęcia dla przedszkolaków, na które składają się podstawy baletu, gimnastyki i umuzykalnienia przy dźwiękach pianina. Dzieci uczą się koordynacji ruchowej, synchronizacji i pogłębiania pamięci motorycznej.

MŁODY BALET
poniedziałek, godz. 18:00
czas trwania: 60 min.
wiek: 7-12
Instruktor: Anna Mendakiewicz

Zajęcia dla uczniów szkół podstawowych; dzieci poznają podstawowe pozycje baletowe przy drążku i uczą się dyscypliny ruchowej, wymaganej w balecie klasycznym. To prawdziwa lekcja baletu!

BALLET-FIT
poniedziałek, godz. 19:10
czas trwania: 60 min.
wiek: 35+
Instruktor: Daniel Agudo Gallardo

Ta grupa to utrzymanie balansu duszy i ciała; otwarta dla dorosłych, którzy wyznają zasadę, że na naukę nigdy nie jest za późno. Zajęcia to połączenie tańca, stretchingu, ćwiczeń wzmacniających sylwetkę i nauki prawidłowej postawy ciała do muzyki fortepianowej na żywo.

BALLET+
środa, godz. 19:00
czas trwania: 60 min.
wiek: 20+
Instruktor: Pablo Martinez Mendez, Sergi Martinez

Zajęcia skierowane do osób, które w odpowiedzialny sposób podchodzą do nauki ? grupa zaawansowana. Dlatego od uczestników wymagana jest już dyscyplina i regularność w ćwiczeniu techniki baletowej. Prowadzący potrafią jednak tak poprowadzić lekcję, że wysiłek przynosi szybkie efekty i daje uczestnikom satysfakcję. Prowadzący zmieniają się co miesiąc, dzięki czemu uczestnicy mogą doświadczyć różnorodnego sposobu prowadzenia zajęć.

BALLET CONDITIONING
środa, godz. 20:15
czas trwania: 60 min.
wiek: 20+
Instruktor: Daniel Agudo Gallardo
Dla kogo ?
- każdego, kto chce poprawić swoją technikę baletową, rozwinąć zdolności ruchowe, poprawić sylwetkę
- każdego, kto chce poprawić swoją postawę, wzmocnić kręgosłup, wzmocnić kontrolę nad ciałem, wrócić do formy (np. po ciąży)
- osób po urazach
- nowi uczestnicy mogą dołączyć w każdym momencie
Na czym polega trening? Elementy: floor barre, pilatesu, stretchingu, ćwiczeń rozciągających, wzmacniających pracę stóp i elastyczność mięśni, etc.
*Uprzejmie przypominamy, że kasy są otwarte do godz. 19:00, prosimy o wcześniejszy zakup biletu. Ilość miejsc w grupach jest ograniczona. Obowiązują zapisy: studiobaletowe@opera.wroclaw.pl
PŁATNOŚCI dokonujemy w kasie biletowej Opery Wrocławskiej:
65 zł - pojedyncza lekcja
200 zł - miesięczny karnet
180 zł - karnet na drugie dziecko
35 zł - druga i trzecia lekcja w tygodniu
140 zł - karnet na drugi kurs
Na zajęcia zabieramy wygodny strój (rekomendowane body, legginsy/rajstopy i baletki).
Prosimy o przybycie ok. 20 min. przed rozpoczęciem zajęć.
Kontakt: +48 501 313 280

Dear !
This Monday, October the 7th, we are opening again the Ballet Studio in the 2019/2020 season at the Wrocław Opera.
We warmly invite all dance lovers to the lessons that the dancers from the Wrocław Opera Ballet lead. Below is the schedule of all groups and payment terms:


THREE... FOUR... BALLET!
Monday, 16:20
class duration : 45 min.
age: 3-4
Instructor: Bartłomiej Malarz

Classes for the youngest children, who in the age of three begin with the ballet steps in ballet rehearsal room. An introduction to dance combined with rhythmic and stretching exercises accompanied by a piano played by our ballet accompanist.

BALLET KINDERGARTEN
Monday, 17:10
class duration: 45 min.
age: 5-6
Instructor: Paula Dzwonik

Classes for kindergarten kids comprising the basics of ballet, gymnastics and music appreciation with the sound of the piano. Children learn coordination, synchronization and deepening of motor memory.


YOUNG BALLET
Monday, 18:00
class duration: 60 min.
age: 7-12
Instructor: Anna Mendakiewicz

Classes for primary school children. Children learn the basic ballet positions at the bar and learn the discipline required for classical ballet. This is a true ballet class!BALLET-FIT
Monday, 19:10
class duration: 60 min.
age: 35+
Instructor: Daniel Agudo Gallardo

This class is about maintaining a balance between the body and the soul. A group open to adults who believe that it is never too late to learn. A combination of dance, stretching, exercises strengthening the body and teaching the correct posture to piano music played live.

BALLET +
Wednesday, 19:00
class duration: 60 min.
age: 20+
Instructor: Pablo Marinez Mendez, Sergi Martinez

The classes are designed for people who are responsible learners, advanced group. That is why the participants need to be disciplined and regularly practise their ballet technique. However, the teachers conduct classes in such a way that the effort put into them will bring results and satisfaction to the participants. The teachers change every month, as a result of which the participants will have an opportunity to experience various ways of conducting such classes.

BALLET CONDITIONING
Wednesday, 20:15
class duration: 60 min.
age: 20+
Instructor: Daniel Agudo Gallardo
For whom ?
- everyone who wants to improve the technique in ballet, develop the body mobility, improve the shape and body lines
- everyone who wants to have a better core, posture and body control (for example after pregnancy)
- people after injuries
- new students are welcome at any moment

What is the training consisting of?
Elements of: floor barre, pilates, stretching, alignment of the body, feet strength and flexibility, etc.

*We would like to remind you that the ticket office is open until 19:00, please buy a ticket while the ticket office is working
The number of places in groups is limited. Registration required: studiobaletowe@opera.wroclaw.pl

PAYMENTS always before the class at the cash desk of Wroclaw Opera
65 zł - single class
200 zł - monthly pass
180 zł - monthly pass for second child
35 zł - second and third class in the week
140 - monthly pass for second course

Please take comfortable clothing to wear during the classes (recommended: body, leggings/tights and ballet shoes). Please make sure you will arrive about 20 min. before the beginning of each class

CONTACT: +48 501 313 280