Opera Wrocławska

Aktualności

28
sierpnia

Praca: Specjalista w Dziale Promocji i Obsługi Widzów - edukacja

SPECJALISTA W DZIALE PROMOCJI I OBSŁUGI WIDZA

 

Opera Wrocławska poszukuje kandydata/-tki na stanowisko Specjalisty w Dziale Promocji i Obsługi Widzów, w pełnym wymiarze godzin. 

 

 

Obowiązki:

 

 • opracowywanie sezonowego planu działań edukacyjnych oraz innych wydarzeń z obszaru rozwoju widowni 
 • tworzenie scenariuszy oraz prowadzenie zajęć edukacyjnych wg własnych koncepcji
 • koordynacja już istniejących cykli edukacyjnych Opery - współpraca z artystami oraz innymi osobami zaangażowanymi w ich realizację
 • współpraca ze szkołami, uczelniami i innymi instytucjami oraz organizacjami edukacyjnymi
 • oprowadzanie po Operze grup w różnym wieku
 • tworzenie komunikatów i treści dot. działań edukacyjnych oraz współpraca merytoryczna przy tworzeniu materiałów promocyjnych 
 • prowadzenie zakładki edukacja na stronie Opery 
 • pisanie projektów w celu pozyskania funduszy na działalność edukacyjną 
 • raportowanie działań edukacyjnych
 • koordynacja i wsparcie w obsłudze wydarzeń organizowanych w Operze (również w weekendy)
 • aktywna sprzedaż biletów na wydarzenia Opery
 • wsparcie zespołu Promocji i Obsługi Widzów zakresie bieżących działań

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe humanistyczne (mile widziane muzykologiczne)
 • ukończenie kursu pedagogicznego 
 • znajomość terminologii muzycznej, zainteresowanie muzyką klasyczną
 • konieczne doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla różnych grup: dzieci, młodzieży, dorosłych
 • umiejętność dostosowywania treści zajęć do możliwości i stopnia rozwoju słuchacza
 • otwartość i łatwość nawiązywania kontaktów
 • wysoko rozwinięta kultura osobista 
 • kreatywne myślenie, umiejętność improwizacji oraz szybkiego reagowania na zastaną sytuację
 • posługiwanie się poprawną polszczyzną w mowie i piśmie 
 • elastyczność w zakresie godzin pracy (częsta praca popołudniami i w weekendy)
 • znajomość języków obcych (angielski lub/i niemiecki) na poziomie komunikatywnym
 • mile widziana umiejętność posługiwania się aparatem fotograficznym 

 

 

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia - umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin
 • pracę w renomowanej instytucji, w dynamicznie rozwijającym się Dziale Promocji i Obsługi Widza

 

 

Warunki aplikowania: Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym drogą mailową na adres: magdalena.sadek@opera.wroclaw.pl  z tytułem: SPECJALISTA DZIAŁ PROMOCJI - edukacja, do dnia 10.09.2019 r. lub złożenie ich osobiście w sekretariacie Opery Wrocławskiej, ul. Świdnicka 35.

 

 

Opera Wrocławska informuje, że składając dokumenty rekrutacyjne kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w procesie rekrutacji, innych niż przewidziane w przepisach prawa pracy a oczekiwanych przez Operę Wrocławską. Ponadto realizując obowiązek nałożony na Administratora Danych Osobowych w trybie art. 13 RODO, informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław.
 • Celem zbierania danych jest zapewnienie by proces rekrutacji przebiegał sprawnie.
 • Każdemu kandydatowi do pracy przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapewnienia prawidłowego realizowania czynności w ramach rekrutacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wzięcie udziału w rekrutacji.
 • Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 • Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 • Opera Wrocławska nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz trzy miesiące po jej zakończeniu. Po upływie tych terminów wszelkie dane zostaną zniszczone.