Opera Wrocławska

Aktualności

29
maja

Praca: Referent do spraw administracyjno-technicznych

Opera Wrocławska poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko:
REFERENT  DO  SPRAW  ADMINISTRACYJNO - TECHNICZNYCH

Referent  do  spraw  administracyjno - technicznych odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie zaplecza administracyjnego Opery, a w szczególności:

 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy i kart pracy pracowników wskazanych działów,
 • Prowadzenie we współpracy z inspektorem BHP kartotek i zamawianie środków ochrony indywidualnej,
 • Uczestniczenie w inwentaryzacji składników majątkowych,
 • Zamawianie nowych i protokolarne niszczenie nieaktualnych pieczątek oraz kluczy,
 • Zarządzanie lokalami służbowymi:

a) rozliczanie faktur i obciążanie lokatorów - gaz i energia elektryczna, kontrola terminowości odczytu liczników gazu, energii i wody,
b) meldowanie i wymeldowanie osób kwaterowanych w mieszkaniach służbowych,
c) załatwianie bieżących spraw w administracjach właściwych dla lokali oraz kontrolowanie przebiegu ewentualnych remontów mieszkań służbowych,
d) sporządzanie umów podnajmu dla wszystkich lokatorów,

 • Prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem garderób - pokoi wypoczynkowych w budynku Opery,

               a) dbanie o stan czystości, stan techniczny i wyposażenia garderób,
b) wymiana pościeli i ręczników, oddawanie używanych rzeczy do prania,
c) wystawienie wniosków o sporządzenie faktury do Działu Księgowości (w razie konieczności).

 • Zamawianie dostaw wody pitnej dla potrzeb pracowników Opery,
 • Rozliczanie bilingów służbowych telefonów komórkowych,
 • Współpraca z Inspektorem orkiestry w sprawach związanych z naprawą uszkodzonych instrumentów muzycznych (organizowanie transportu, pomoc logistyczna itp.),
 • Prowadzenie zleconych spraw służbowych w zakresie swoich obowiązków poza siedzibą Opery (administracje mieszkań służbowych, urzędy, inne obiekty użytkowane przez Operę).
 • Sprawdzanie pod względem rzeczowym oraz opisywanie faktur i rachunków, sygnalizowanie upływających terminów umów z kontrahentami,
 • Udział w bieżących projektach Działu.
 • WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE
 • wykształcenie minimum średnie;
 • doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • znajomość pakietu MS Office;
 • dobra organizacja pracy własnej i wysoka samodyscyplina pozwalająca na pracę w warunkach ścisłych terminów;
 • wysoka kultura osobista;
 • samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy;
 • dyskrecja, dokładność i rzetelność.

 

II. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV / życiorys
 • list motywacyjny
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie
 • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

III. Oferujemy:

 • pracę w renomowanej instytucji o ugruntowanej pozycji
 • umową o pracę
 • pracę w miłej i przyjaznej atmosferze

 

Sposób i termin składania ofert.
Oferty należy składać w Dziale Służby Pracowniczej w Operze Wrocławskiej, ul. Świdnicka 35 lub drogą elektroniczną, na adres mailowy kadry@opera.wroclaw.pl  do dnia 30 czerwca 2019r.

Zastrzegamy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Opera Wrocławska informuje, że składając dokumenty rekrutacyjne kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w procesie rekrutacji, innych niż przewidziane w przepisach prawa pracy a oczekiwanych przez Operę Wrocławską. Ponadto realizując obowiązek nałożony na Administratora Danych Osobowych w trybie art. 13 RODO, informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław. 
 2. Opera Wrocławska wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. Jest nim Pan Piotr Schmidt.
 3. Celem zbierania danych jest zapewnienie by proces rekrutacji przebiegał sprawnie.
 4. Każdemu kandydatowi do pracy przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania
  i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapewnienia prawidłowego realizowania czynności
  w ramach rekrutacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wzięcie udziału w rekrutacji.
 6. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 7. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Opera Wrocławska nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz trzy miesiące po jej zakończeniu. Po upływie tych terminów wszelkie dane zostaną zniszczone.