Opera Wrocławska

Aktualności

28
stycznia

Praca na stanowisku: Krawiec/Krawcowa w pracowni krawieckiej męskiej - pełen etat

Opera Wrocławska zatrudni na stanowisko Krawiec/Krawcowa w pracowni krawieckiej męskiej - pełen etat

Zadania:

 • szycie kostiumów w konsultacji z brygadzistą pracowni,
 • udział w przymiarkach kostiumów,
 • samodzielne wykonywanie korekt kostiumów,
 • wykonywanie innych prac krawieckich.

Wymagania:

 • doświadczenie pracy w zawodzie krawca/krawcowej,
 • znajomość obsługi maszyn szyjących i pomocniczych (podszywarka, dziurkarka, itp.),
 • odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • umiejętność pracy w zespole.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie do dnia 15 lutego 2019r. na adres:

Opera Wrocławska
ul. Świdnica 35,  50-066 Wrocław

 • listu motywacyjnego
 • pełnego CV,
 • zgody na przetwarzanie danych osobowych

Dyrektor Opery Wrocławskiej zastrzega sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

 

Opera Wrocławska informuje, że składając dokumenty rekrutacyjne kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w procesie rekrutacji, innych niż przewidziane w przepisach prawa pracy a oczekiwanych przez Operę Wrocławską. Ponadto realizując obowiązek nałożony na Administratora Danych Osobowych w trybie art. 13 RODO, informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław.
 2. Opera Wrocławska wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. Jest nim Pan Piotr Schmidt.
 3. Celem zbierania danych jest zapewnienie by proces rekrutacji przebiegał sprawnie.
 4. Każdemu kandydatowi do pracy przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody
  w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapewnienia prawidłowego realizowania czynności w ramach rekrutacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wzięcie udziału w rekrutacji.
 6. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 7. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Opera Wrocławska nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz trzy miesiące po jej zakończeniu. Po upływie tych terminów wszelkie dane zostaną zniszczone.