Opera Wrocławska

Aktualności

28
stycznia

Praca na stanowisku: Szewc - 1/2 etatu

Opera Wrocławska zatrudni na stanowisko Szewc - 1/2 etatu

Zadania:

 • wykonywanie obuwia, naprawianie i renowacja
 • udział w omówieniach oraz obecność przy doborze obuwia
 • samodzielne wykonywanie powierzonych prac

Wymagania:

 • mile widziane doświadczenie a także zainteresowanie w charakterze artystycznym
 • umiejętność pracy w zespole

Zainteresowanych prosimy o przesłanie do dnia 15 lutego 2019r. na adres:

Opera Wrocławska ul. Świdnica 35,  50-066 Wrocław

 • listu motywacyjnego
 • pełnego CV,
 • zgody na przetwarzanie danych osobowych

Dyrektor Opery Wrocławskiej zastrzega sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Opera Wrocławska informuje, że składając dokumenty rekrutacyjne kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w procesie rekrutacji, innych niż przewidziane w przepisach prawa pracy a oczekiwanych przez Operę Wrocławską. Ponadto realizując obowiązek nałożony na Administratora Danych Osobowych w trybie art. 13 RODO, informuję, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066     Wrocław.
 • Opera Wrocławska wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. Jest nim Pan Piotr Schmidt.
 • Celem zbierania danych jest zapewnienie by proces rekrutacji przebiegał sprawnie.
 • Każdemu kandydatowi do pracy przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapewnienia prawidłowego realizowania czynności w ramach rekrutacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wzięcie udziału w rekrutacji.
 • Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 • Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 • Opera Wrocławska nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz trzy miesiące po jej zakończeniu. Po upływie tych terminów wszelkie dane zostaną zniszczone.