Opera Wrocławska

Aktualności

23
stycznia

Reżyser Ryszard Peryt nie żyje

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość, że w nocy 23 stycznia 2019 r. odszedł Ryszard Peryt, aktor, reżyser, profesor sztuki teatru, wykładowca Akademii Teatralnej w Warszawie, Dyrektor Polskiej Opery Królewskiej.

Z teatrem operowym związany był od samego początku swojej ścieżki zawodowej - spektaklem dyplomowym, kończącym Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie na Wydziale Reżyserii, była realizacja opery Katia Kabanowa Leoša Janáčka wyreżyserowana w Operze Wrocławskiej w 1978 r. Od tego momentu rozpoczęła się jego kariera jako jednego z najwybitniejszych polskich reżyserów operowych, realizującego swoje prace w licznych polskich i zagranicznych teatrach. Spektakle z okresu poznańskiego (1979-1989) zaliczane są do najwybitniejszych osiągnięć polskiej reżyserii operowej. Na scenie Warszawskiej Opery Kameralnej, z którą przez wiele lat był związany, jako jedyny na świecie reżyser zrealizował wszystkie dzieła sceniczne Mozarta i Monteverdiego.

Teatr Ryszarda Peryta przeniknięty był mistycyzmem, odwoływał się do sfery sacrum, obfitował w liczne odniesienia do metafizyki, teologii i sztuki; człowiek był przez niego poddany rozbudowanej analizie psychologicznej i często ukazywany z perspektywy eschatologicznej, co wiązało się z przekonaniami i głęboką wiarą reżysera.

Żegnamy wielkiego Artystę i Człowieka, świadomi wielkiej straty dla kultury polskiej.

Leoš Janáček Katia Kabanowa, reż. Ryszard Peryt, Opera Wrocławska 1978
na zdjęciu: Jadwiga Gadulanka, Janusz Zipser, Stanisława Joniakówna, Ewa Wargin, Urszula Walczak, Zbigniew Kryczka
fot. Jacek Lalak