Opera Wrocławska


  Ewa Koleszko  
Pełnomocnik dyrektora
ds. finansowych
Główny księgowy

ewa.koleszko@opera.wroclaw.pl+48 71 370 88 40