Opera Wrocławska


  Edward Kulczyk  

Ukończył Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w 1991 roku w klasie śpiewu Tadeusza Prochowskiego. Swój kunszt wokalny pogłębiał pracując pod kierunkiem prof. Ewy Czermak, w 2005 roku uczestniczył w Mistrzowskim Kursie Wokalnym w Dusznikach-Zdroju prowadzonym przez Panią Profesor. Od 1989 roku jest solistą Opery Wrocławskiej, gdzie debiutował partią Damazego w Strasznym dworze S. Moniuszki. Uczestniczył w wielu festiwalach operowych m.in.: w Wiltz, Xanten, Groningen, Segedynie, Bydgoszczy. Z Operą Wrocławską odbył liczne tournée, koncertując we Francji, Holandii, Niemczech, Anglii, Belgii, Szwajcarii, ciesząc się uznaniem krytyki i publiczności. W 2003 roku wziął udział w V Wielkim Turnieju Tenorów w Szczecinie w Operze na Zamku i Turnieju Tenorów w Poznaniu w Teatrze Wielkim. Brał udział w superprodukcjach Opery Wrocławskiej jako Łabędź w Carmina Burana C. Orffa, Damazy w Strasznym dworze S. Moniuszki, Radames w Aidzie G. Verdiego, Remendado w Carmen G. Bizeta, Manrico w Trubadurze G. Verdiego, Avram w Skrzypku na dachu J. Steina, J. Bocka, S. Harnicka, Mime w Złocie Renu R. Wagnera, Enzo Grimaldo w Giocondzie A. Ponchiellego. Wśród wielu ról w jego dorobku artystycznym do najważniejszych należą m.in.: Tamino i Monostatos w Czarodziejskim flecie W.A. Mozarta, Gelindo w Impresario w opałach D. Cimarosy, Lindoro we Włoszce w Algierze G. Rossiniego, Ismael w Nabucco, Doktor Caius w Falstaffie, Manrico w Trubadurze, Książę w Rigoletto, Gaston i Józef w Traviacie, G. Verdiego, Don Jose w Carmen G. Bizeta, Cavaradossi w Tosce, Goro w Madame Butterfly G. Pucciniego, Stary Faust i Młody Faust w Fauście Ch. Gounoda, Misaił w Borysie Godunowie M. Musorgskiego, Piticchinaccio w Opowieściach Hoffmanna J. Offenbacha. Kreował też role w Eugeniuszu Onieginie P. Czajkowskiego, Pajacach R. Leoncavallo, Kandydzie L. Bernsteina, Krakowiakach i góralach J. Stefaniego, Hagith K. Szymanowskiego, Raju utraconym i Najdzielniejszym z rycerzy K. Pendereckiego, Pułapce i Yemayi — Królowej mórz Z. Krauzego. Współpracuje z Operą Nova w Bydgoszczy, Operą Bałtycką w Gdańsku i Operą na Zamku w Szczecinie.In 1991, he graduated from Wrocław Academy of Music, where he studied singing under Tadeusz Prochowski. He honed his vocal skills, working with Ewa Czermak — in 2005 he took part in a singing masterclass conducted by her in Duszniki-Zdrój. Since 1989, he has been a soloist at Wrocław Opera, where he made his debut as Damazy in Moniuszko’s The Haunted Manor. He participated in many opera festivals, e.g. in Wiltz, Xanten, Groningen, Szeged and Bydgoszcz and went on numerous tours to France, the Netherlands, Germany, England, Belgium and Switzerland, winning acclaim from both critics and audiences. In 2003, he appeared in the 5th Tenor Contest at the Castle Opera in Szczecin and the Tenor Contest at the Grand Theatre in Poznań. In addition, he took part in Wrocław Opera’s superproductions as the Swan in Orff’s Carmina Burana, Damazy in Moniuszko’s The Haunted Manor, Radames in Verdi’s Aida, Remendado in Bizet’s Carmen, Manrico in Verdi’s Il Trovatore, Avram in Stein, Bock and Harnick’s Fiddler on the Roof, Mime in Wagner’s Das Rheingold and Enzo Grimaldo in Ponchielli’s Gioconda. The most important roles in his repertoire include Tamino and Monostatos in Mozart’s The Magic Flute; Gelindo in Cimarosa’s L’impresario in angustie, Lindoro in Rossini’s L’italiana in Algeri, Ismaele in Nabucco, Doctor Caius in Falstaff, Manrico in Il Trovatore, Duke in Rigoletto, Gaston and Giuseppe in La Traviata by Verdi, Don Jose in Bizet’s Carmen, Cavaradossi in Tosca, Goro in Puccini’s Madama Butterfly, Old Faust and Young Faust in Gounod’s Faust, Misail in Mussorgsky’s Boris Godunov, and Piticchinaccio in Offenbach’s The Tales of Hoffmann. He has also sung in Tchaikovsky’s Eugene Onegin, Leoncavallo’s I Pagliacci, Bernstein’s Candide, Stefani’s Cracovians and Highlanders, Szymanowski’s Hagith, Penderecki’s Paradise Lost and The Bravest Knight as well as Krauze’s The Trap and Yemaya — Queen of the Seas. He regularly cooperates with Opera Nova in Bydgoszcz, Baltic Opera in Gdańsk and Castle Opera in Szczecin.