Opera Wrocławska


  Elżbieta Kaczmarzyk-Janczak  

Laureatka polskich i międzynarodowych konkursów wokalnych. Od 1993 r. solistka Opery Wrocławskiej. W 2010 r. uzyskała stopień doktora sztuki. W latach 2003-2015 pierwsza solistka Teatru Muzycznego w Lublinie. W swoim repertuarze ma ponad trzydzieści największych partii mezzosopranowych, takich jak: tytułowa Carmen G. Bizeta, Amneris w Aidzie G. Verdiego, Dalila w Samsonie i Dalili C. Saint-Saënsa, Santuzza w Rycerskości wieśniaczej P. Mascagniego, Mistress Quickly w Falstaffie G. Verdiego, Azucena w Trubadurze G. Verdiego, Die Amme w Kobiecie bez cienia R. Straussa, Fenena w Nabucco G. Verdiegoo, Fricka w Złocie RenuWalkirii, Erda w Zygfrydzie R. Wagnera, Maryna w Borysie Godunowie M. Musorgskiego, Eboli w Don Carlosie G. Verdiego, Kundry w Parsifalu R. Wagnera i inne. Artystka wykonuje największe partie wagnerowskie oraz największe partie oratoryjne, m.in. w Requiem G. Verdiego i J. Brahmsa oraz Stabat Mater G. Rossiniego na czele.

Jako pierwszy polski mezzosopran nagrała płytę z operą Trubadur G. Verdiego. W 2005 r. wystąpiła u boku Placido Domingo w Walkirii R. Wagnera w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie. W tym samym roku zadebiutowała w Deutsche Oper am Rhein w Düsseldorfie w partii Amneris. Współpracuje z najważniejszymi scenami w Polsce, m.in.: Teatrem Wielkim - Operą Narodową w Warszawie, Teatrem Wielkim w Łodzi, Operą Nova w Bydgoszczy, Teatrem Wielkim w Poznaniu, Operą na Zamku w Szczecinie, Operą Gdańską i Bytomską. Koncertowała również w Europie, Kanadzie i USA, a także na estradach z orkiestrami filharmonii w Olsztynie, Jeleniej Górze, Lublinie, Koszalinie, Szczecinie, Opolu, Wałbrzychu.

Przez Prezydenta RP odznaczona Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę, Srebrną Glorią Artis przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Srebrnym Medalem za Zasługi dla Województwa Dolnośląskiego, a także Nagrodą Kulturalną Marszałka Województwa Dolnośląskiego.She is a laureate of Polish and international vocal competitions. Since 1993, she has been a soloist at Wrocław Opera. In 2010, she obtained her doctoral degree. From 2003 to 2015, she was the first soloist in the Musical Theatre in Lublin. Her repertoire includes over thirty of the greatest mezzo-soprano parts, such as the title role in G. Bizet’s Carmen, Amneris in G. Verdi’s Aida, Dalila in Samson et Dalila by C. Saint-Saëns, Santuzza in P. Mascagni’s Cavalleria rusticana, Mistress Quickly in Falstaff by G. Verdi, Azucena in Troubadour by G. Verdi, Die Amme in Die Frau ohne Schatten by R. Strauss, Fenena in Nabucco by G. Verdi, Fricka in Das Rheingold and Die Walküre, Erda in Siegfried by R. Wagner, Marina in Boris Godunov by M. Mussorgsky, Eboli in Don Carlos by G. Verdi, Kundry in Parsifal by R. Wagner and others. In addition, the artist performs the greatest Wagnerian parts and the greatest oratorio parts, including Requiem by G. Verdi and J. Brahms and G. Rossini’s Stabat Mater.

She was the first Polish mezzo-soprano to record a CD of G. Verdi’s opera Troubadour. In 2005, she performed alongside Placido Domingo in R. Wagner’s Die Walküre in the Grand Theatre - National Opera in Warsaw. The same year, she made her debut at the Deutsche Oper am Rhein in Düsseldorf in the role of Amneris. She collaborates with the most important theatres in Poland, including the Grand Theatre - National Opera in Warsaw, the Grand Theatre in Łódź, Opera Nova in Bydgoszcz, the Grand Theatre in Poznań, the Castle Opera in Szczecin, Gdańsk Opera and Bytom Opera. She has also given concerts in Europe, Canada and the USA as well as on stages with philharmonic orchestras in Olsztyn, Jelenia Góra, Lublin, Koszalin, Szczecin, Opole and Wałbrzych.

She has been awarded the Bronze and Silver Cross of Merit and the Silver Medal for Long Service by the President of the Republic of Poland, the Silver Gloria Artis by the Minister of Culture and National Heritage and the Silver Medal for Merit for the Lower Silesian Province as well as the Cultural Award of the Marshal of the Lower Silesian Province.