Opera Wrocławska


  Dorota Dutkowska  

W 1993 r. ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Krakowie w klasie śpiewu Izabelli Jasińskiej-Buszewicz. W latach 1993–1995 była stypendystką Międzynarodowej Fundacji Mozartowskiej, a także wielokrotnie brała udział w  Akademie Johann Sebastian Bach w Stuttgarcie, gdzie pracowała pod dyr. H. Rillinga. Uczestniczyła w kursach mistrzowskich prowadzonych przez A. Reynolds, T. Żylis-Garę, E. Matis, E. Haefligera. Jest laureatką konkursów wokalnych w Dusznikach-Zdroju, Nowym Sączu i Bratysławie. Jej dorobek koncertowy to m.in. występy na festiwalach: Wratislavia Cantans, Mitte Europa oraz Miedzynarodowym Festiwalu Muzycznym Praska Wiosna. W sezonach artystycznych 1993–1996 współpracowała z Operą i Operetką w Krakowie. Obecnie jest solistką Opery Wrocławskiej. Kreowała partie w operach: Nabucco, Traviata, Falstaff, Trubadur, Rigoletto G. Verdiego, Antygona Z. Rudzińskiego, Jutro T. Bairda, The Mother of Black-Winged Dreams H. Kulenty, Angels in America P.Eotvos, Straszny dwór, Halka S. Moniuszki, Czarodziejski flet, Wesele Figara, Cosi fan tutte W.A. Mozarta, Cyrulik sewilski G. Rossiniego, Skrzypek na dachu J. Bocka, Parsifal R. Wagner, Carmen G. Bizeta, Napój miłosny G. Donizettiego, Borys Godunow M. Musorgskiego, Opowieści Hoffmanna J.Offenbach, Zemsta nietoperza J. Strauss, Manon J. Massenet, Raj utracony K. Pendereckiego. W 2006 r. wzięła udział w pierwszej, w powojennym Wrocławiu, realizacji Pierścienia Nibelunga R. Wagnera, której podjęła się Opera Wrocławska. Zaśpiewała partie Flosshildy w Złocie Renu i Zmierzchu bogów oraz Rossweisse w Walkirii. Występowała w Niemczech, Szwajcarii, Czechach, Słowacji, Irlandii, Szkocji, Anglii, Francji. Jest laureatką Złotej Iglicy 2003. W 2005 r. została uhonorowana odznaką Zasłużony Działacz Kultury, a w 2010 r. Brązowym Krzyżem Zasługi.In 1993, Dorota Dutkowska graduated with distinction from the Kraków Academy of Music, where she had studied singing under Izabella Jasińska-Buszewicz. From 1993 to 1995, she held a scholarship form the International Mozart Foundation and took part in the Sommer Akademie Johann Sebastian Bach in Stuttgart where she worked under the direction of H. Rilling. In addition, she attended masterclasses conducted by A. Reynolds, T. Żylis-Gara, E. Matis and E. Haefliger. She has been a prize winner at singing competitions in Duszniki-Zdrój, Nowy Sącz and Bratislava. Her concert performances include appearances at festivals like Wratislavia Cantans, Mitte Europa and Prague Spring International Music Festival. From 1993 to 1996, she collaborated with Kraków Opera and Operetta. Dorota Dutkowska is currently a soloist at Wrocław Opera. She has sung roles in operas like La Traviata, Falstaff, Troubadour, Rigoletto by G. Verdi, Antigone by Z. Rudzinski, Tomorrow by T. Baird, The Mother of Black-Winged Dreams by H. Kulenta, Angels in America by P.Eotvos, The Haunted Manor, Halka by S. Moniuszko, The Magic Flute, The Marriage of Figaro, Cosi fan tutte by W.A. Mozart, The Barber of Seville by G.Rossini, Fiddler on the Roof by J.Bock, Parsifal by R.Wagner, Carmen by G.Bizet, The Elixire of Love by G.Donizetti, Boris Godunov by M.Mussorgsky, The Tales of Hoffmann by J.Offenbach, Die Fledermaus by J.Strauss, Manon by J.Massenet, Paradise Lost by K.Penderecki In 2006, she took part in the first post-war production of Wagner’s Der Ring des Nibelungen presented by Wrocław Opera, singing Flosshilde in Das Rheingold and Götterdämmerung as well as Rossweisse in Die Walküre.

She has performed in Germany, Switzerland, the Czech Republic, Slovakia, Ireland, Scotland, England and France. She is the laureate of the 2003 Golden Spire Award. In 2005, she received the Distinguished Service to Culture honorary badge and in 2010 the Bronze Cross of Merit.