Opera Wrocławska


  Łukasz Rosiak  

Ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. F. Chopina w Warszawie w klasie prof. Włodziemierza Zalewskiego. Na studiach brał udział w kursach śpiewu i muzyki kameralnej (m.in. z Ryszardem Karczykowskim, Jadwigą Rappe, Ewą Iżykowską, Janiną Anną Pawluk, Jerzym Marchwińskim, Mają Nosowką, Krystyną Borucińską, Barbarą Halską, Katarzyną Jankowską). Jest laureatem prestiżowych konkursów wokalnych, m.in.: Konkursu Wykonawstwa Polskiej Pieśni Artystycznej im. Edmunda Kossowskiego (2003), Międzynarodowego Konkursu im. Ady Sari w Nowym Sączu (2005) oraz Międzynarodowego Konkursu im. Hariclei Darclée w Rumunii (2005). W 2004 r. zadebiutował w Teatrze Wielkim — Operze Narodowej, a od 2007 r. jest solistą Opery Wrocławskiej.


Na scenie wykonywał partie w takich operach, jak: Wesele Figara (Hrabia, Figaro) i Czarodziejski flet (Papageno) W.A. Mozarta, Napój miłosny (Belcore) G.Donizettiego, Borys Godunow (Szczełkałow, Rangoni) M. Musorgskiego, Carmen (Le Dancaïre, Moralès) G. Bizeta, Pajace (Silvio) R. Leoncavalla, Traviata (Baron), Rigoletto (Marullo), Bal maskowy (Silvano), Trubadur (Ruiz) i Otello (Montano) G. Verdiego, Cyganeria (Schaunard) i Turandot (Ping) G. Pucciniego, Kobieta bez cienia (Jednooki) R. Straussa, Zemsta nietoperza (Eisenstein, Frank) J. Straussa syna, Anioły w Ameryce (Prior Walter) P. Eötvösa, Halka (Janusz) S. Moniuszki, Hagith (Lekarz) K. Szymanowskiego, Kolonia karna (Oficer) J. Bruzdowicz.


Pracował z wieloma wybitnymi dyrygentami (Jacek Kasprzyk, Grzegorz Nowak, Ewa Michnik, Tadeusz Zathey, Chikara Imamura, Tomasz Tokarczyk, Carlo Montanaro, Stefan Soltesz, Patrick Fourniller, Tadeusz Kozłowski, Basem Akiki, Adam Banaszak) oraz reżyserami (Mariusz Treliński, Krzysztof Warlikowski, Michał Znaniecki, Marek Weiss-Grzesiński, Waldemar Zawodziński, Maja Kleczewska, Anthony McDonald). Brał udział w licznych koncertach kameralnych, oratoryjnych i nagraniach płytowych. Ostatnio nagranie Hagith K. Szymanowskiego (partia Lekarza) zostało nagrodzone Nagrodą Muzyczną Fryderyk 2020 w kategorii Album Roku Muzyka Oratoryjna i Operowa.He graduated with honours from Frederic Chopin Academy of Music in Warsaw in the class of professor Włodzimierz Zalewski. During his studies, he took part in singing and chamber music courses (with, among others, Ryszard Karczykowski, Jadwiga Rappe, Ewa Iżykowska, Janina Anna Pawluk, Jerzy Marchwiński, Maja Nosowka, Krystyna Borucińska, Barbara Halska, Katarzyna Jankowska). He has won prestigious vocal competitions, including Edmund Kossowski Competition for the Performance of Polish Art Songs (2003), Ada Sari International Competition in Nowy Sącz (2005) and Hariclei Darclée Competition in Romania (2005). He made his debut at the Grand Theatre — National Opera in 2004 and has been a soloist at Wrocław Opera since 2007.

 

On the stage, he has performed parts in such operas as The Marriage of Figaro (Count, Figaro) and The Magic Flute (Papageno) by W.A. Mozart, The Elixir of Love (Belcore) by G. Donizetti, Boris Godunov (Shchelkalov, Rangoni) by M. Mussorgsky, Carmen (Le Dancaïre, Moralès) by G. Bizet, I Pagliacci (Silvio) by R. Leoncavallo, La Traviata (Baron), Rigoletto (Marullo), Masked Ball (Silvano), Troubadour (Ruiz) and Otello (Montano) by G. Verdi, La Bohème (Schaunard) and Turandot (Ping) by G. Puccini, Die Frau ohne Schatten (One-Eyed) by R. Strauss, Die Fledermaus (Eisenstein, Frank) by J. Strauss son, Angels in America (Prior Walter) by P. Eötvös, Halka (Janusz) by S. Moniuszko, Hagith (Doctor) by K. Szymanowski, Penal Colony (Officer) by J. Bruzdowicz.

 

He has worked with many distinguished conductors (Jacek Kasprzyk, Grzegorz Nowak, Ewa Michnik, Tadeusz Zathey, Chikara Imamura, Tomasz Tokarczyk, Carlo Montanaro, Stefan Soltesz, Patrick Fourniller, Tadeusz Kozłowski, Basem Akiki, Adam Banaszak) and directors (Mariusz Treliński, Krzysztof Warlikowski, Michał Znaniecki, Marek Weiss-Grzesiński, Waldemar Zawodzinski, Maja Kleczewska, Anthony McDonald). In addition, he has participated in numerous chamber music and oratorio concerts and recordings. Recently, a recording of K. Szymanowski’s Hagith (the part of the Doctor) was awarded the 2020 Fryderyk Music Award in the category of Oratorio and Opera Music Album of the Year.