Opera Wrocławska


  Jędrzej Tomczyk  

Polski śpiewak operowy - tenor liryczny, trębacz, producent muzyczny, manager kultury.
W sezonie artystycznym 2016/2017 roku zadebiutował w Operze Wrocławskiej partią Don Ramira w Kopciuszku Gioacchino Rossiniego, natomiast w grudniu 2018 roku debiutował na deskach europejskich scen również partią Don Ramira w Kopciuszku Gioacchino Rossiniego w Operze Narodowej w Sofii. W maju 2019 w Operze Wrocławskiej jako pierwszy Polak wykonał partię Tonia w Córce Pułku Gaetano Donizettiego.


Współpracował m.in. z takimi artystami jak: Krzysztof Penderecki, Antoni Wit,
Jerzy Maksymiuk, Tadeusz Strugała, Kazimierz Kord, Tomasz Bugaj, Mirosław Jacek
Błaszczyk, Matteo Pagliari, Marek Pijarowski, Wojciech Rodek, Irina Brook, Grażyna Szapołowska, Teresa Żylis - Gara, Kaja Danczowska, Giulio Zappa, Jerzy Lach, Waldemar Zawodziński.
W swoim repertuarze posiada między takie role, jak: Don Ramiro w Kopciuszku, Gioacchino Rossiniego, Tonio w Córce Pułku Gaetano Donizettiego, Rodolfo w Cyganeri Giacomo Pucciniego, tytułowy Kandyd oraz Vanderdendur w operetce/musicalu Kandyd Leonarda Bernsteina, Don Ottavio w Don Giovannim Wolfganga Amadeusza Mozarta, Tamino w Czarodziejskim Flecie Wolfganga Amadeusza Mozarta, Tebaldo w I Capuleti e i Montecchi Vincenza Belliniego, Jacquino w Fideliu  Ludwiga van Beethovena, Gaston w Traviacie Giuseppe Verdiego, Jurodiwyj w Borysie Godunowie Modesta Musorgskiego, Franz, Spalanzani, Nataniel w Opowieściach Hoffmana Jacquesa Offenbacha , Fryderyk w Immanuelu Kancie Leszka Możdżera, Stach i Jonek w Krakowiakach i Góralach Wojciecha Bogusławskiego i Jana Stefaniego.

Artysta współpracował z wieloma teatrami i orkiestrami symfonicznymi, wśród nich m.in.: Opera Wrocławska, Opera Narodowa w Sofii, Teatr Wielki w Poznaniu, Polska Opera Króleska, Opera na Zamku w Szczecinie, Opera i Filharmonia Podlaska, Orkiestra Sinfonia Varsovia, Narodowe Forum Muzyki i filharmoniami: Narodową, Dolnośląską, Sudecką, Poznańską, Częstochowską, Szczecińską oraz Wrocławską Orkiestrą Leopoldinum.

Jest finalistą międzynarodowych konkursów muzycznych, wśród nich Opera Crown - International Voice Competition w Tbilisi, International Singing Competition w Moskwie, Virginia Zeani Internation Competition, oraz laureatem konkursów muzycznych w Krakowie, Bydgoszczy oraz Szczecinie.Podczas swojej kariery artysta wielokrotnie uczestniczył w licznych festiwalach muzycznych, między innymi w: Festiwal Muzyki Polskiej w Krakowie, Festiwal Moniuszkowski w Kudowie - Zdroju, Międzynarodowy Festiwal Muzyki J. I. Schnabla.-->

Polish opera singer – lyric tenor, trumpeter, music producer, cultural manager. In the 2016/2017 artistic season, he made his debut at Wrocław Opera in the role of Don Ramiro in Gioacchino Rossini’s Cinderella while in December 2018, he also made his debut on European stages in the role of Don Ramiro in Gioacchino Rossini’s Cinderella at the National Opera in Sofia. In May 2019, he became the first Pole to perform the part of Tonia in Gaetano Donizetti’s Daughter of the Regiment at Wrocław Opera.

He has collaborated with such artists as Krzysztof Penderecki, Antoni Wit, Jerzy Maksymiuk, Tadeusz Strugała, Kazimierz Kord, Tomasz Bugaj, Mirosław Jacek Błaszczyk, Matteo Pagliari, Marek Pijarowski, Wojciech Rodek, Irina Brook, Grażyna Szapołowska, Teresa Żylis-Gara, Kaja Danczowska, Giulio Zappa, Jerzy Lach, Waldemar Zawodziński.

His repertoire includes such roles as Don Ramiro in Cinderella by Gioacchino Rossini, Tonio in Gaetano Donizetti’s The Daughter of the Regiment, Rodolfo in Giacomo Puccini’s La Bohème, the titular Candide, and Vanderdendur in Leonard Bernstein’s operetta/musical Candide, Don Ottavio in Wolfgang Amadeus Mozart’s Don Giovanni, Tamino in Wolfgang Amadeus Mozart’s The Magic Flute, Tebaldo in Vincenzo Bellini’s I Capuleti e i Montecchi, Jacquino in Ludwig van Beethoven’s Fidelio, Gaston in Giuseppe Verdi’s La Traviata, Yurodivi in Modest Mussorgsky’s Boris Godunov, Frantz, Spalanzani, Nathanaël in Jacques Offenbach’s Tales of Hoffman, Frederick in Leszek Możdżer’s Immanuel Kant, Stach and Jonek in Wojciech Bogusławski and Jan Stefani’s Krakowiaki i Górale.

The artist has worked with many theatres and symphony orchestras, among them, with Wrocław Opera, the National Opera in Sofia, the Grand Theatre in Poznań, the Polish Royal Opera, the Opera at the Castle in Szczecin, Podlasie Opera and Philharmonic Orchestra, Sinfonia Varsovia Orchestra, the National Forum of Music and the National, Lower Silesian, Sudeten, Poznań, Częstochowa and Szczecin philharmonics as well as Wrocław Leopoldinum Orchestra.
He is a finalist in international music competitions, including the Opera Crown – International Voice Competition in Tbilisi, the International Singing Competition in Moscow and the Virginia Zeani International Competition. He has also won music competitions in Cracow, Bydgoszcz and Szczecin. During his career, the artist has repeatedly participated in numerous music festivals, including Polish Music Festival in Cracow, Moniuszko Festival in Kudowa-Zdrój or J. I. Schnabel International Music Festival.