Opera Wrocławska


  Jakub Michalski  

Jest absolwentem Wydziału Wokalnego Akademii Muzycznej we Wrocławiu w klasie prof. Bogdana Makala oraz absolwentem studiów magisterskich na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Swoją przygodę ze śpiewem rozpoczął, będąc jeszcze studentem ekonomii, w chórze swojej rodzimej almae matris — Ars Cantandi. Jako solista występował na koncertach oratoryjnych w ramach Festiwalu Wratislavia Cantans oraz w akademickich spektaklach operowych, były to m.in.: Agatka J.D. Hollanda, Les Indes Galantes J.P. Rameau, Don Giovanni W.A. Mozarta. W 2015 r. debiutował w Teatrze Wielkim — Operze Narodowej w Warszawie, kreując partię Bryndasa w operze Cud, albo Krakowiaki i Górale J. Stefaniego. Od sezonu 2017/2018 artysta jest solistą Opery Wrocławskiej, gdzie do tej pory zaśpiewał ponad 20 ról, występował m.in. jako: Don Magnifico w Kopciuszku G. Rossiniego, Pimen w Borysie Godunowie M. Musorgskiego, Colline w Cyganerii G. Pucciniego, Ferrando w Trubadurze G. Verdiego, Leporello w Don Giovannim W.A. Mozarta, Kaspar w Wolnym strzelcu C.M. von Webera, Dziemba w Halce S. Moniuszki, Cesare Angelotti w Tosce G. Pucciniego, Rekin w operze Yemaya — Królowa Mórz Z. Krauzego oraz Hrabia des Grieux w Manon J. Masseneta. W ostatnim czasie zadebiutował na scenie Opery na Zamku w Szczecinie kreując postać Księdza w operze Proces P. Glassa. Współpracował również z TW-ON występując jako Cesare Angelotti w Tosce G. Pucciniego i biorąc udział w prawykonaniu mini-oper w ramach projektu 12 minut dla Moniuszki.He graduated from the Vocal Faculty of Wrocław Academy of Music, where he studied in the class of professor Bogdan Makal. He also completed master’s studies at Wrocław University of Economics and Business. He began his adventure with singing while still being a student of economics, in Ars Cantandi Choir at his alma mater. He appeared as a soloist in oratorios at Wratislavia Cantans Festival and in student opera productions, including J.D. Holland’s Agatka, J.P. Rameau’s Les Indes Galantes and Mozart’s Don Giovanni. In 2015, he made his debut at the Grand Theatre — Polish National Opera in Warsaw, singing Bryndas in J. Stefani’s Cracovians and Highlanders. Since the 2017/2018 season, he has been a soloist at Wrocław Opera, where he has sung over twenty roles, including Don Magnifico in G. Rossini’s La Cenerentola, Pimen in M. Mussorgsky’s Boris Godunov, Colline in G. Puccini’s La Bohème, Ferrando in G. Verdi’s Il Trovatore, Leporello in W.A. Mozart’s by, Kaspar in C.M. von Weber’s Der Freischütz, Dziemba in S. Moniuszko’s Halka, Cesare Angelotti in G. Puccini’s Tosca, The Shark in the Yemaya — Queen of the Seas by Z. Krauze and Count des Grieux in Manon by J. Massenet. Recently, he has made his debut on the stage of the Castle Opera in Szczecin, creating the character of the Priest in P. Glass’s opera The Trial. He has also cooperated with TW-ON, performing as Angelotti in G. Puccini’s Tosca and taking part in the premiere of mini-operas produced as part of the project entitled 12 minutes for Moniuszko.