Opera Wrocławska

Oferta pracy

7
czerwca
ogłoszenie ważne do
30 czerwca

Praca na stanowisku: Kierownik Działu Koordynacji Pracy Artystycznej

Dyrekcja Opery Wrocławskiej zatrudni osobę na stanowisku: Kierownika Działu Koordynacji Pracy Artystycznej

Osoba zatrudniona na w/w stanowisku będzie odpowiedzialna za:
 • opracowanie i przygotowanie dokumentacji artystycznej przygotowywanych oper i baletów,
 • opracowywanie harmonogramów pracy poszczególnych grup Zespołu Artystycznego,
 • sporządzanie i wywieszanie planów i rozkładów zajęć Zespołu Artystycznego,
 • sporządzanie wykazów obsad członków Zespołu Artystycznego w poszczególnych operach i terminowe ich ogłaszanie,
 • czuwanie nad zabezpieczeniem zmian w obsadach zaistniałych na skutek chorób, nagłych zastępstw itp.,
 • prowadzenie ewidencji zajęć członków Zespołu Artystycznego poza Operą dla koordynacji nieobecności z obsadami i rozkładem zajęć,
 • kontrola i analiza przebiegu prac przygotowawczych do realizacji planu przedstawień,
 • kontrola przebiegu przedstawienia od strony techniczno-organizacyjnej w zakresie zagadnień dotyczących Zespołu Artystycznego,
 • prowadzenie ewidencji zajęć Solistów Śpiewaków i Kierownictwa Artystycznego,
 • prowadzenie korespondencji i sprawozdawczości dotyczącej organizacji pracy artystycznej,
 • prowadzenie spraw związanych z umowami dla realizatorów spektakli i artystów występujących gościnnie,
 • opieka nad występującymi gościnnie w Operze Solistami i Dyrygentami, zabezpieczenie materiałów nutowych dla wprowadzanego do realizacji repertuaru,
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi przy organizowaniu reklamy i wystaw,
 • organizacja i realizacja działań impresaryjnych.

  Od kandydatów oczekujemy:
 • Wykształcenia wyższego (mile widziane wykształcenie teatralne),
 • Znajomości branży,
 • Doświadczenia zawodowego w zakresie organizacji wydarzeń artystycznych zarówno w kraju jak i za granicą,
 • Biegłej znajomości języka angielskiego, min. w stopniu B2,
 • Odpowiedzialności, wysokiego stopnia zorganizowania,
 • Dyspozycyjności- praca w różnych godzinach.

  Mile widziane:
 • Doświadczenie w pracy w teatrze lub przy wydarzeniach kulturalnych- w podobnym zakresie obowiązków,
 • Znajomość innych języków obcych.

  Oferujemy:
 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin,
 • Pracę w renomowanej Instytucji Kultury,
 • Udział w ciekawych projektach kulturalnych,
 • Fundusz Świadczeń Socjalnych.

  Sposób i termin składania ofert:

  Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (życiorys, list motywacyjny) na adres: kadry@opera.wroclaw.pl, bądź dostarczenie ich osobiście do siedziby Opery Wrocławskiej, przy ul. Świdnickiej 35.

  Oferta będzie aktualna do czasu znalezienia odpowiedniego kandydata.
  Oferty rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń.
  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.


  INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW DO PRACY PRZEZ OPERĘ WROCŁAWSKĄ:


  1. Administratorem Państwa danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych (CV, listy motywacyjne, dodatkowe informacje udzielane przez Państwa w trakcie rekrutacji) będzie Opera Wrocławska Instytucja Kultury Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Województwa Dolnośląskiego z siedzibą przy ul. Świdnickiej 35, 50-066 Wrocław, NIP: 896-000-55-26, REGON: 000278942.

  Opera Wrocławska wyznaczyła Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail iod@opera.wroclaw.pl

  2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z prowadzeniem rekrutacji.

  3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 22(1) ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy oraz Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 22(1) § 1 pkt. 4 ? 6 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku danych określonych w art. 22(1) § 1 pkt. 1 ? 3 Kodeksu pracy podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

  4. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust. 2 lit. a RODO) na przetwarzanie tych danych osobowych.

  5. Opera będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i można ją odwołać w dowolnym czasie.

  6. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego, w ramach którego została złożona aplikacja, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji przez 12 miesięcy lub do czasu wycofania zgody. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Operę Wrocławską, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  7. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ściągania, lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną oraz uprawnionym wnioskodawcom, działającym na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

  8. W związku z tym przetwarzaniem mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Mogą Państwo wycofać zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje też Państwu prawo złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Operę Wrocławską do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  9. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.