Opera Wrocławska

Oferta pracy

7
marca
ogłoszenie ważne do
31 marca

Praca na stanowisku: Kasjer biletowy - umowa na zastępstwo

Dyrekcja Opery Wrocławskiej zatrudni osobę na stanowisku: Kasjer biletowy - umowa na zastępstwo

Opera Wrocławska to jeden z najstarszych teatrów operowych w Polsce, za to najmłodszy duchem. Nasza działalność to nie tylko spektakle operowe czy baletowe. To także program Opera Młodych, Letnie Kino Opery Wrocławskiej i wiele innych przedsięwzięć oraz wydarzeń.

Jeśli:
 • lubisz sprzedawać i robisz to dobrze,
 • znasz sposoby, którymi można skutecznie promować wydarzenia,
 • kochasz pracę z ludźmi, teatr i muzykę,
 • masz doświadczenie w sprzedaży - ta praca jest dla Ciebie!

  Będziesz odpowiedzialna/y m.in. za:
 • obsługę platformy sprzedażowej Iksoris z poziomu kasy biletowej - rezerwacje i sprzedaż biletów na spektakle, koncerty, zajęcia edukacyjne i wydarzenia specjalne poprzez kontakt telefoniczny e-mailowy i bezpośredni,
 • powiększanie bazy potencjalnych klientów,
 • inicjowanie i organizowanie akcji specjalnych w ramach rozwoju widowni,
 • udzielanie informacji o bieżącym repertuarze Opery,
 • ofertowanie podmiotów zewnętrznych,
 • przygotowanie raportów dziennych i okresowych dotyczących sprzedaży, dokumentacji zwrotów biletów, podsumowań sprzedaży z platformy
 • współpracę z zespołami Opery Wrocławskiej (w szczególności: promocja, edukacja, impresariat/koordynacja pracy artystycznej, administracja),

  Nasze oczekiwania:
 • wykształcenie min. średnie,
 • umiejętność obsługi kasy fiskalnej,
 • umiejętność obsługi komputera (Ms Office),
 • dyspozycyjność - praca również w weekendy,
 • znajomość języka angielskiego i / lub niemieckiego,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej,
 • wysoka kultura osobista.

  Mile widziane:
 • doświadczenie w zakresie sprzedaży i obsługi widzów w instytucji kultury,
 • znajomość programu IKSORIS,
 • znajomość innych języków obcych.

  Oferujemy:
 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin,
 • Bogaty Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 • Dofinansowanie do karty Multisport/Benefit.

  Sposób i termin składania ofert:
  Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV na adres: kadry@opera.wroclaw.pl, bądź dostarczenie w zamkniętej kopercie (z napisem "REKRUTACJA") do siedziby Opery Wrocławskiej przy ul. Świdnickiej 35.

  Oferta będzie aktualna do czasu znalezienia odpowiedniego kandydata.
  Oferty rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń.
  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Operę Wrocławską:

  1. Administrator danych:
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Opera Wrocławska, z siedzibą we Wrocławiu (dalej: my). Może się Pan/Pani z nami skontaktować listownie na adres: ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław

  2. Inspektor ochrony danych:
  Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pan/Pani kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
  - listownie na adres: ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław
  - przez e-mail: iod@opera.wroclaw.pl

  3. Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
  Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
  1) związanych z realizacją obecnie prowadzonych procesów rekrutacyjnych,
  2) udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, skargi i wnioski,
  3) wykonywania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

  4. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
  1) niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2) konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

  5. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych:
  Będziemy przechowywać Pani/Pana dane zawarte w:
  1) w dokumentacji kadrowej, podatkowej lub księgowej - do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów szczególnych,
  2) inne dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy.

  6. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych
  Będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe
  1) Organom, podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ściągania, lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną,
  2) W zakresie niezbędnym - Wnioskodawcom, działającym na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,

  7. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
  Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

  8. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  1) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  2) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  3) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  4) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
  Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy oraz wykonywania przez administratora prawnie uzasadnionych obowiązków. Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

  9. Prawo wniesienia skargi do organu.
  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.