Opera Wrocławska

Oferta pracy

23
stycznia
ogłoszenie ważne do
10 lutego

Praca na stanowiskach: Pracownik gospodarczy - cały etat, Pracownik gospodarczy - ½ etatu

Dyrekcja Opery Wrocławskiej zatrudni na stanowiska:
1). Pracownik gospodarczy - cały etat
2). Pracownik gospodarczy - ½ etatu

Zakres zadań dla stanowiska:
 • utrzymywanie wnętrz Opery Wrocławskiej w czystości i porządku,
 • sprzątanie garderób, holi, klatek schodowych, toalet, pomieszczeń biurowych- wedle przydziału,
 • mycie pomieszczeń na mokro, pastowanie podłóg, froterowanie, wycieranie kurzu,
 • mycie okien, opróżnianie koszy na śmieci,
 • uzupełnianie środków czystości oraz artykułów jednorazowego użytku w toaletach,
 • sprawdzanie sprzątanych pomieszczeń pod względem bezpieczeństwa.

  Od kandydatów oczekujemy:
 • dobrej kondycji fizycznej,
 • zaangażowania, dyspozycyjności i chęci do pracy,
 • dobrej organizacji pracy własnej,
 • wykształcenia min. zawodowego.

  Mile widziane:
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 • terminowość, wysoka dbałość o jakość pracy,
 • uprzejmość, umiejętność pracy w grupie.

  Oferujemy:
 • niezbędne narzędzia do pracy,
 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • bogaty Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 • dofinansowanie do karty Multisport/Benefit,
 • pracę w renomowanej Instytucji Kultury.

  Sposób i termin składania ofert:
  Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie wymaganych dokumentów:
  - CV

  Termin: 10.02.2023 r. do godziny 16:00.
  Aplikacje przesłane po wyżej wskazanym terminie nie będą brane pod uwagę.

  Dokumenty prosimy przesłać na adres: kadry@opera.wroclaw.pl, lub zostawić na portierni w zaklejonej kopercie z napisem REKRUTACJA - Pracownik gospodarczy.
  Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Wszelkie pytania kierować prosimy pod nr tel.: 71 370 88 14 w godzinach 8:00-16:00.


  INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW DO PRACY PRZEZ OPERĘ WROCŁAWSKĄ:


  1. Administratorem Państwa danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych (CV, listy motywacyjne, dodatkowe informacje udzielane przez Państwa w trakcie rekrutacji) będzie Opera Wrocławska Instytucja Kultury Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Województwa Dolnośląskiego z siedzibą przy ul. Świdnickiej 35, 50-066 Wrocław, NIP: 896-000-55-26, REGON: 000278942. Opera Wrocławska wyznaczyła Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail iod@opera.wroclaw.pl.

  2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z prowadzeniem rekrutacji.

  3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 22(1) ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy oraz Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 22(1) § 1 pkt. 4 - 6 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku danych określonych w art. 22(1) § 1 pkt. 1 - 3 Kodeksu pracy podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

  4. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust. 2 lit. a RODO) na przetwarzanie tych danych osobowych.

  5. Opera będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i można ją odwołać w dowolnym czasie.

  6. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego, w ramach którego została złożona aplikacja, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji przez 12 miesięcy lub do czasu wycofania zgody. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Operę Wrocławską, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  7. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ściągania, lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną oraz uprawnionym wnioskodawcom, działającym na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

  8. W związku z tym przetwarzaniem mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Mogą Państwo wycofać zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje też Państwu prawo złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Operę Wrocławską do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  9. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.