Opera Wrocławska


  Daniel Agudo Gallardo  

Daniel Agudo Gallardo urodził się w Madrycie. Naukę tańca rozpoczął w rodzinnym mieście, a w wieku 18 lat zdał egzaminy na studia w Konserwatorium Tańca Carmen Amaya. Po trzech latach ukończył studia i przeniósł się do Włoch, by odbyć zawodowy staż w Sienie. Jego pierwsze doświadczenie zawodowe miało miejsce w Balletto del Sud, w Lecce, w sezonie 2015/2016, gdzie dostał możliwość zatańczenia Don José (Carmen). W listopadzie 2016 roku dołączył do Opery Wrocławskiej. Na początku 2018 roku awansował na stanowisko koryfeja i od tego czasu tańczył m.in. Escamilla (Carmen), Scrooge’a (Dziadek do orzechów - Opowieść Wigilijna), Hilariona (Giselle), czy główną partię w Święcie wiosny. Stworzył trzy utwory do Wieczoru Choreografów w Operze Wrocławskiej: Nocturne, White Freedom i Imprisoned Shadow.Daniel Agudo Gallardo was born in Madrid. He started his dance training in his home city and, at the age of 18, he passed the exams to study at Carmen Amaya Conservatory of Dance. After three years, he graduated and moved to Italy for an apprentice contract in Siena. His first working experience was in Balletto del Sud, in Lecce, for the season 2015/2016, where he got the opportunity to dance Don José (Carmen). In November 2016, he joined Wrocław Opera. In early 2018, he got promoted to demi-soloist and ever since has danced, among others, Escamillo (Carmen), Scrooge (The Nutcracker - A Christmas Carol), Hilarion (Giselle), the main part in Sacre du printemps.
He created three works for the Evening of Choreography at the Wroclaw Opera: Nocturne, White Freedom and Imprisoned Shadow.