Opera Wrocławska


  Paula Dzwonik  

Paula Dzwonik pochodzi z Wrocławia. Przygodę z tańcem rozpoczęła w wieku pięciu lat w Szkole Baletowej przy Fundacji Capitol we Wrocławiu. Jest absolwentką Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Bytomiu oraz laureatką wielu konkursów baletowych w Polsce i za granicą. Zajęła I miejsce w „Dance World Cup Sardynia” w kategorii solo, otrzymała wyróżnienie w postaci warsztatów w Kieleckim Teatrze Tańca, Grand Prix w Aśsky Strevićek, zajęła również I miejsce w kategorii solo w Międzynarodowym konkursie Jugend Tanz w Dortmundzie. Ponadto jest kilkukrotną stypendystką w dziedzinie artystycznej we Wrocławiu, a także - z fundacji dyrektora baletu w Dortmundzie - stypendystką tamtejszego Teatru. Swoje życie zawodowe rozpoczęła w Operze Śląskiej w Bytomiu, a od 2014 jest tancerką zespołu Baletu Opery Wrocławskiej.Paula Dzwonik comes from Wrocław. She started her adventure with dance at the age of five in the Ballet School at the Capitol Foundation in Wrocław. She is a graduate of the General Education Ballet School in Bytom and a winner of many ballet competitions in Poland and abroad. She was awarded first place in the Sardinia Dance World Cup in the solo category and received an honourable mention in the form of a workshop at the Kielce Dance Theatre, and the Grand Prix at the Aśsky Strevićek. She won the first place in the solo category in the International Jugend Tanz competition in Dortmund. In addition, she has received several scholarships in the artistic field in Wrocław and from the foundation of the ballet director of the theatre in Dortmund. She started her professional life at the Silesian Opera in Bytom and, since 2014, she has been a dancer at Wrocław Opera Ballet.