Opera Wrocławska


  Andrzej Malinowski  

Andrzej Malinowski przygodę z tańcem rozpoczął w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu. Następnym etapem było przeniesienie się do Warszawy oraz ukończenie Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Romana Turczynowicza w Warszawie. Od 2011 roku pracuje w Operze Wrocławskiej.  Pracę w teatrze rozpoczął jako tancerz w zespole, jednak wraz z upływającym czasem oraz wykreowanymi rolami poszerzał swój repertuar, aż w końcu uzyskał tytuł solisty w Operze we Wrocławiu. W swoim dorobku ma m.in. role: Romeo oraz Benvolio w balecie Romeo i Julia S. Prokofiewa, Książe w Dziadku do Orzechów P. Czajkowskiego, José w Femme Fatale M. de Falla i R. Szczederina, Franz oraz Copelius w Coppelii L. Delibesa, Peasant Pas de Deux oraz Hilarion w Giselle A. Adama. Był także solistą w Requiem W.A. Mozarta, tańczył rolę Karenina oraz Wrońskiego w Annie Kareninie R. Szczedrina, Chłopca oraz Mandaryna w Ognistym Ptaku i Cudownym Mandarynie I. Strawińskiego, Adama, Szatana oraz Marzenie w spektaklu Wieczór polski z muzyką F. Chopina (Koncert fortepianowy f-moll) i W. Kilara (Exodus).Andrzej Malinowski adventure with dance started at Ludomir Różycki State General Education Secondary School of Ballet in Bytom. Afterwards, he moved to Warsaw and graduated from Roman Turczynowicz State Ballet School in Warsaw. Since 2011 he has been working in Wrocław Opera. He started his work in the theatre as a member of the corps de Ballet as a dancer in the companyut with the passing of time and the roles he created, He expanded his repertoire to finally become a soloist in  Wrocław Opera. Significant roles include Romeo and Benvolio in the ballet Romeo and Juliet by S. Prokofiev, Prince in the Nutcracker by P. Tchaikovsky, José in Femme Fatale by M. de Falla and R. Szczederin, Franz and Copelius in Coppelia by L. Delibes, Peasant Pas de Deux and Hilarion in Giselle by A. Adam. He was also a soloist in W.A. Mozart’s Requiem, danced the roles of Karenin and Vronsky in Anna Karenina by R. Shchedrin, the Boy and the Mandarin in the Firebird and the Miraculous Mandarin by I. Stravinsky, Adam, Satan and Dream in the performance Polish Evening with music by F. Chopin (Piano Concerto in F minor) and W. Kilar (Exodus).