Opera Wrocławska


  Davide Piccoli  

Do najważniejszych działań w jego karierze należy udział w choreografiach Manuela Legrisa i Florence Clerc z Narodowym Baletem Wiedeńskim oraz z Operą Baletu w Paryżu. Ponadto Davide tańczył w Rapsodii Fredericka Ashtona, a jego nauczycielem był Grant Coyle, korepetytor tego baletu i Baletu Królewskiego w Londynie. Do szczególnych osiągnięć Davide zalicza również wykonane współczesnych i neoklasycznych prac Anabelle López Ochoa, Akrama Khana i Valentino Zucchetti. W 2018 roku dołączył do Akademii Baletowej Opery Wiedeńskiej. Davide uczył się przez trzy lata w Londynie i ukończył Angielską Narodową Szkołę Baletową jako profesjonalny tancerz w 2022 roku. Po ukończeniu nauki w 2022 roku Davide dołączył do zespołu baletowego Opery Wrocławskiej.Davide's career highlights include dancing in choreographies by Manuel Legris and Florence Clerc with the Wiener Staatsballett and Ballet Opera de Paris. Moreover, Davide danced in Rhapsody by Frederick Ashton and was coached by Grant Coyle, the coach of the Royal Ballet in London. A number of contemporary and neoclassical works by Anabelle López Ochoa, Akram Khan, and Valentino Zucchetti also appear in Davide's career highlights. He joined the Vienna State Opera Ballet Academy in 2018. Davide trained for three years in London and graduated as a professional dancer at the English National Ballet School in 2022. Upon graduation, Davide joined the Corps de Ballet of the Opera Wrocławska.