Opera Wrocławska


  Keisuke Sakai  

Keisuke Sakai urodził się w Aichi, w Japonii. Zaczął tańczyć w Studio Baletowym Itoo Kazue w Japonii. W 2017 roku Keisuke przez rok szkolił się w programie dla stażystów w Niderlandzkiej Narodowej Akademii Baletowej pod kierunkiem Jean-Yves Esquerre. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Operze Śląskiej w Bytomiu. Keisuke tańczył wiele głównych ról w Operze Śląskiej, w tym Księcia w Dziadku do orzechów, Żołnierza w Soli ziemi czarnej i solo w Requiem Jacka Tyskiego. W 2021 roku dołączył do Opery Wrocławskiej. Do najważniejszy osiągnięć należy rola Boba Crachita/Diabła w Dziadku do orzechów - Opowieści wigilijnej.Keisuke Sakai was born in Aichi, Japan. He started dancing in Itoo Kazue Ballet Studio in Japan. In 2017, Keisuke trained at the Dutch National Academy National Ballet Academy trainee program for a year, under the direction of Jean-Yves Esquerre. After graduation, he started working at the Silesian Opera in Bytom. Keisuke danced many main roles with the Silesian Opera, including the Prince in The Nutcracker, the soldier in Sól ziemi czarnej and solo in Requiem   by Jacek Tyski. He joined Wrocław Opera in 2021. His highlights include the role of Bob Crachit/Devil in The Nutcracker - A  Christmas Carol.