Opera Wrocławska


  Marin Murayama  

Marin Murayama urodziła się w Kagoshimie w Japonii i zaczęła tańczyć w wieku sześciu lat. W 2018 i 2019 roku brała udział w projekcie Młody Duch Tańca Wiesława Dudka. W 2018 roku rozpoczęła edukację na Uniwersytecie Muzyki i Sztuki w Mannheim w Niemczech. Otrzymała pełne stypendium jako studentka Tanz Stiftung Birgit Keil. W 2020 roku ukończyła studia licencjackie. W latach 2020-2021 odbywała praktykę w Badisches Staats Ballett Karlsruhe. W sierpniu 2021 roku dołączyła do Baletu Opery Wrocławskiej.arin Murayama was born in Kagoshima, Japan and started dancing at age of six. In 2018 and 2019, she took a part of Youth Spirit of Dance project by Wieslaw Dudek.  In 2018 she started training at Mannheim University of Music and Arts in Germany.  She received a full scholarship as a student of Tanz Stiftung Birgit Keil. In 2020 she completed Bachelor of Arts degree. In 2020-21 she was an apprentice at Badisches Staats Ballett Karlsruhe. She joined the Ballet of Opera Wrocławska in August 2021.