Opera Wrocławska


  Zofia Korpacka  

Zofia Korpacka jest absolwentką Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Gdańsku. Brała udział w wielu konkursach ogólnopolskich i zagranicznych, były to m.in.: Młody Tancerz 2019 (półfinał), XXI Ogólnopolski Konkurs Tańca im. Wojciecha Wiesiołłowskiego 2019 (III miejsce), Riga Spring 2019 (II i III miejsce), George Balanchine Kutaisi International Choreographic Festival 2018 (certyfikat „Outstanding Solo Performance”), X Międzynarodowy Konkurs Baletowy Złote Pointy 2017 - fundowane warsztaty „Arts Ballet Summer Intensive”, przyznane przez dyrektora teatru Vladimira Issaeva. Ponadto brała udział w spektaklach w Operze Bałtyckiej.Zofia Korpacka is a graduate of the General Education Ballet School in Gdańsk. She has participated in many national and international competitions; these include Young Dancer of 2019 (semi-finalist), the 21st Wojciech Wiesiołłowski National Dance Competition of 2019 (third place), Riga Spring in 2019 (second and third places), George Balanchine Kutaisi International Choreographic Festival in 2018 (“Outstanding Solo Performance” certificate), the 10th “Golden Pointy” International Ballet Competition in 2017 - funded “Arts Ballet Summer Intensive” workshop, awarded by theatre director - Vladimir Issaev. In addition, she has participated in performances at the Baltic Opera.