Opera Wrocławska


  Sava Cebanu  

Sava Cebanu urodził się w 2000 roku w Kiszyniowie w Mołdawii. W wieku 10 lat został uczniem Państwowej Szkoły Choreografii. W 2018 roku Sava przeniósł się do Monachium w Niemczech, gdzie kształcił się przez 3 lata w Akademii Baletowej. Był również stypendystą Niemieckiej Fundacji Stypendiów Akademickich, jak również uczniem liceum w Państwowej Szkole Artystycznej „George Apostu” w Bacău, w Rumunii. Po ukończeniu nauki w 2021 roku związał się z Operą Wrocławską jako tancerz Baletu.Sava Cebanu was born în Chişinău, Moldova în 2000. At the age of 10 he became a student at the National College Of Choreography. In 2018 Sava moved to Munich, Germany, studying at the Ballet Academy for 3 years and holding a scholarship of the German Academic Scholarship Foundation. He also studied at the National College Of Arts George Apostu in Bacău, România. After graduating in 2021 he joinedThe Wroclaw Opera Ballet as a corps de ballet dancer.