Opera Wrocławska


  Natalia Augustyniak  

Natalia Augustyniak urodziła się w 2003 roku w Łodzi. Profesjonalne szkolenie rozpoczęła w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. F. Parnella w Łodzi. W 2019 roku równolegle podjęła naukę w Miami City Ballet School, którą ukończyła w 2021, otrzymując dyplom tancerza. Brała udział w wielu profesjonalnych występach, konkursach, warsztatach oraz projektach. Jest finalistką Youth Grand Prix w Paryżu, uczestniczką projektu „Młody Duch Tańca” w Polsce i Japonii. Jest także stypendystką XI Międzynarodowego Konkursu Baletowego „Złote Pointy” 2018 w Szczecinie oraz stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ponadto kilkakrotnie była nagradzana przez Marszałka Województwa Łódzkiego za rozwój artystyczny. W lipcu 2021 roku rozpoczęła pracę w Operze Wrocławskiej.Natalia Augustyniak was born in 2003 in Łódź. She began her professional training at F. Parnell General Education Ballet School in Łódź. In 2019, she concurrently attended Miami City Ballet School, graduating in 2021 with a dancer’s diploma. She has participated in many professional performances, competitions, workshops and projects. She is a finalist of the Youth Grand Prix in Paris and a participant in the “Young Spirit of Dance” project in Poland and Japan. She also was a scholarship recipient of “Złote Pointy” 9th International Ballet Competition in 2018 in Szczecin. Moreover, she also obtained a scholarship from the Minister of Culture and National Heritage. In addition, she has been awarded several times by the Marshal of the Łódź Voivodeship for her artistic development. In July 2021, she began working at Wrocław Opera.