Opera Wrocławska


  Bartłomiej Malarz  

Bartłomiej Malarz jest tancerzem i choreografem, pochodzi z Bielska-Białej. Ukończył Ogólnokształcącą Szkołę Baletową im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu. Obecnie jest tancerzem Baletu Opery Wrocławskiej, gdzie również realizował się jako asystent kierownika w sezonie artystycznym 2020-2021 oraz jako pedagog w studio baletowym i projekcie "Opera daje oddech". Ponadto jest finalistą konkursu Młody Tancerz Roku, stypendystą plebiscytu "Perły Tańca", a także laureatem I miejsca na Międzynarodowym Konkursie Choreograficznym im. Bożeny Kociołkowskiej w Bytomiu w 2018 roku. Swoje choreografie wystawiał na wszystkich najważniejszych polskich scenach operowych, m.in. Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie, Pradze oraz Japonii. Bierze udział w polsko-japońskim projekcie Młody Duch Tańca jako tancerz i choreograf, współpracując z takimi osobistościami jak Wiesław Dudek, Katarzyna Kozielska, czy Jacek Przybyłowicz. Od 2016 roku związany jest z Międzynarodowym Festiwalem Tańca im. Olgi Sawickiej w Lądku-Zdroju. W Operze Wrocławskiej występuje w spektaklach baletowych i operowych.Bartłomiej Malarz is a dancer and choreographer from Bielsko-Biała. He graduated from Ludomir Różycki General Education Secondary Ballet School in Bytom. He is currently a dancer at Wrocław Opera Ballet, where he also worked as an assistant manager in the artistic season 2020-2021 and as a pedagogue in the ballet studio and the project entitled "Opera lets you breath?". In addition, he is a finalist in the Young Dancer of the Year competition, a scholarship holder of the ?Pearls of Dance? competition and a winner of the first place at the 2018 Bożena Kociołkowska International Choreographic Competition in Bytom. He has staged his choreographies on all major Polish opera stages, including the Grand Theatre - National Opera in Warsaw, Prague and Japan. He participates in the Polish-Japanese Young Spirit of Dance project as a dancer and choreographer, working with such artists as Wiesław Dudek, Katarzyna Kozielska and Jacek Przybyłowicz. Since 2016, he has been associated with Olga Sawicka International Dance Festival in Lądek-Zdrój. He performs in ballet and opera productions at Wrocław Opera.