Opera Wrocławska


  Sergi Martinez Castello  

Sergi Martinez Castello ukończył Królewskie Konserwatorium Tańca Mariemma w Madrycie. Rozpoczął swoją karierę jako tancerz niezależny w Hiszpanii, dołączając do kilku produkcji. W 2017 roku dołączył do Baletu Joburg jako solista, a rok później w 2018 roku do Baletu Opery Wrocławskiej, gdzie rozwija swoją karierę jako tancerz. W repertuarze, który zatańczył, znajdziemy tytuły klasyczne od Giselle, Sylfidy, Romea i Julii czy Dziadka do orzechów po repertuar współczesny jak Sacre du printemps, Eufolia i Rapsodia oraz choreografie do Wieczoru Choreografów w Operze Wrocławskiej.Sergi Martinez Castello graduated from Mariemma Royal Conservatory of Dance in Madrid. He started his career as a freelancer in Spain, joining several productions. In 2017, he joined Joburg Ballet as a soloist and, a year later - in 2018, he joined Wroclaw Opera Ballet, where he has developed most of his career as a dancer. He has danced classical repertoire including Giselle, Sylphide, Romeo and Juliet or The Nutcracker and contemporary productions like Sacre du printemps, Eufolia and Rapsodia and pieces for the Evening of Choreographers at the Wroclaw Opera.